L, 24.09.2022

Tandem - nõudliku aja väärt tööriist

Tandem
Tandem - nõudliku aja väärt tööriist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Juhtimistreenerid Margit Raid ja Hede Kerstin Luik.
Juhtimistreenerid Margit Raid ja Hede Kerstin Luik. Foto: Tandem

Kuidas juhtimises tõhusam olla ja paremaks saada on juhtimistreenereid Margit Raidi ja Hede Kerstin Luike huvitanud juba ligi paarkümmend aastat. Äridiplomaat, ütleb enda kohta Margit. Organisatsiooniterapeut võib öelda Hede kohta. Omavahel ja klientide tarbeks on tandem nende tööriistakastis ennast igati õigustanud töövõte. Kui kevadel koroonaviirus kogu maailma järsku muutusse viskas, tõid Margit ja Hede juhtide lauale tandemjuhtimise süsteemse vaate. Mis siis tandemjuhtimine on ja kuidas seda juhi igapäevatöös tulemuse toomisel rakendada?

 

Mis on tandemjuhtimine?

“Tandem on teadlik partnerlus kahe otsustaja vahel, kes koos mõtestavad protsesse läbi kovisiooni tehnikate,” ütleb Hede ja lisab: “See toob juhtimisse heas mõttes teise vaate ja kasuliku kahtlemise.” Kaks pead on ikka kaks pead ja sageli saab koostöös 1+1 olla rohkem kui 2. “Tandemjuhtimine on asutuse sisene kapital – alt üles kasvanud juhte toetav töömeetod, siduv sisulise teadmise, praktiliste peegelduste ja kasuliku kahtlemise sild,” sõnab Margit. “Keerulised ajad esitavad juhtidele kõrgeid nõudmisi. Värsket vaadet on vaja enam kui kunagi varem.”

Meditsiinist on tuttav mõiste “second opinion”. Juhtimises on samal eesmärgil abiks kutsustud nõustajad, coachid ja mentorid. Aga alati ei pruugi pingeline eelarve lubada lisakulu konsultandi või coachi ajale. Siis on vaja leida teisi võimalusi, kuidas värsket vaadet, konstruktiivset kriitikat ja vajadusel toetust leida. Margit ja Hede leiavad, et kasu saab tuua tandempartner. Olgu siis organisatsiooni seest valitud või väljaspool loodud koostöö.

Miks tandemjuhtimine väärt on?

Süsteemne lähenemine organisatsiooni ja meeskonna ees seisvate eesmärkide saavutamisele võidab kõvasti sellest, kui juht end oma mõtetega üksi ei jäta. Teise vaade läbi tema teadmiste ja kogemuse aitab näha enda kallutaust ja vältida mõtlemise lõksudesse kinni jäämist. “Teadlik partnerlus kahe otsustaja vahel aitab koos toimuvat tõhusamalt mõtestada ja sihi suunas tegutseda,” ütleb Hede. “Diaadiline juhtimine, ilma hierarhiata ühiselt eesmärgi poole liikumine on juhtimisvõtete seas end tõestanud,” kinnitab Margit. Süsteemse vaate diaadilise juhtimise teemale andis Peter Hawkins, kelle artiklid-raamatud on väärt lisa juhi lugemislauale.

Margit lisab: “Tandem on varjatud õppimise ja õpetamise kunst. Teisele rääkides kuuled iseend ja see on vajalik juhtimistööriist.” Kui suhe coachi või mentoriga on rakendatud pigem ühe poole eesmärkide teenistusse, siis tandempartnerlus on vastastikune. Tandemjuhtimine on sageli ka ühise eesmärgi saavutamiseks tehtav koostöö ja eri tugevustega juhtide vaheline teineteise täiendamine.

Pidevalt muutuvad maailmas on määrmatusega toimetulek üks oluline edu võti. Selleks saavad enesejuhtimisoskused, enda ja teiste emotsioonide taju, analüüs ning adekvaatne reageering aina väärtuslikumaks. Tandempartnerlus on asendamatu õppimise koht. “Täiskasvanud inimene õpib eelkõige reflekstiooni ja kriitiliste olukordade analüüsi kaudu,” räägib Hede. “Peegeldused võrdse partneriga aitavad meil mühinal nii juhi kui inimesena kasvada ja loovad juurde emotsionaalset agiilsut ja paindlikkust”.

Kuidas tandemid tekivad?

Tandem on eesmärgipõhine koostöö. Heas tandempartnerluses on vastastikusus, jagamine, andmine ja saamine mõlemas suunas. Tandem töötab kokkulepetel. Et tandem oleks jõus ja väärt, on vaja omavahel mänguväli piiritleda.

Osa tandemeid tekib intuitiivselt, teised on süsteemselt eesmärgipäraselt ellu kutsutud. Juht võtab tihedama koostöö ette teise juhi või eksperdiga, kes tema nõrkusi täiendab ja kellega koos arutades ja tegutsedes tekib kvaliteetsem tervik. “Tandem aitab juhil ennast ja oma meeskonda selgemalt näha ja erinevustes ja peegeldustes on kõvasti jõudu,” sõnab Margit, kes selle hooaja EBS EMBA grupiga tööd alustades ütles, et ta on armunud, armunud tandemjuhtimisse - sest tandempartnerlus, eriti need süsteemselt loodud tandemid avavad juhi jaoks uue tohutu arenguressursi. “Jutud kahe juhi vahel ja sealtkaudu oma mõtete kuulamine on arengu üks oluline komponent,” kinnitab Margit

Tihti tuleb ette ka kohustuslikke tandemeid, mõned neist lausa väljakutseks. Leiame end ühise eesmärgi suunas tegutsemas kellegagi, keda me ise valida ei saa. Kui tulemuse saavutamiseks on vaja koos edasi liikuda kohustuslikus või lausa välajkutset esitavad tandemis, saab sellestki teha kasuliku õppimise ja arenemise tööriista. “Juhil tasub ka kohustuslikke tandemeid juhtida nii, et see on väärikas mäng, võttes sealt vajalikud peegeldused ja võimalused”, sõnab Margit. “Kui on arusaam ühisest eesmärgist, on ka kohustuslikus tandemis kõvasti väärtust,” lisab Hede. “Kohustuslik tandem aitab meil näha ja õppida seda, mille õpivajadusest me ise teadlik olla ei pruugi.”

Kuidas tandem enda kasuks parimal viisil tööle panna?

“Lase teisel enda juhtumit kuulata, analüüsida ja peegeldada,” soovitab Margit. Hede sõnul annab väärtusliku panuse julgus soovida partnerilt: küsi minu käest ebameeldivaid küsimusi.

“Teineteise täiendamine on tandemi kontekstis väga oluline arengu osa: julgus enda tugevusi teada, julgus haavatud olla ja julgus jagada,” ütleb Margit. Tandemiga pole juht tipus üksi, vaid annab organisatsiooni eeskuju koostööst. “Tandemjuhtine tasub rakendada hirmuvaba organisatsiooni suunas liikumise teenistusse,” lisab Margit. “Psühholoogiline ohutus on just muudatuste ajal eriliselt oluline ja tandemkultuuri loomine aitab,” jätkab Hede. “Muudatuste juhtimise korral on teadlik partnerlus väärt viis tagada muudatuste õnnestumine,” täiendab Margit, lisades:” Näiteks mõnd inimest meeskonnas sisse või välja juhtides on tandemist väga abi: kiire topeltinforuum, ekspertteadmine säilib ja meeskond ei ela liigselt läbi juhi vahetust.”

Tandemi kesksed teemad on usaldus, vastutus ja koostöö. “Väärt tandem on kahe juhi vaheline strateegiline dialoog, mis loob enam sünergiat ja lubab ka kahtlustel lauale hiiilida,” räägib Margit. “Valehäbita, arvamusi mittejaatades, erisusi lauale tuues ja lahendades.” Hede lisab, et julge ja siiras tandempartnerlus teeb juhtimise tervislikumaks. “Juht on inimene ja inimene vajab partnerlust, jagamist ja peegeldusi,” ütleb Hede. Heas tandemis saab nii keerukate olukordade lahendamise ja emotsioonide juhtimisega toime juhi sisemisi ressursse säästes.

Tandem haakub väga selgelt ka täiskasvanu õpimudeliga Deci ja Ryani valguses: sisemise motivatsiooni allikaks on autonoomsus, meisterlikkuse areng ning tähendus ja mõju. Tandem on uue ajastu juhtimisviis, mis toetab isiksuse autonoomseid tugevusi ja kogemusi, loob õppiva organisatsiooni juhtimikultuuri ning kannab töös selget tähenduslikkust ja mõjusat eesmärkide teostamist.

Margiti ja Hede tandem

Margit Raid ja Hede Kerstin Luik tunnevad teineteist tööalaselt enam kui kakskümmend aastat, kohtudes veel siis kui Hede oli Statoilis ja Margit uuringufirmas. Tööajal kõik jutud räägitud ei saanud, ja nii tuli vaba aja tegevusi lisaks. Pered tegid aastatega korrektuure ajakavas, ent jutud jäid. Kord intuitiivselt, kord vajadusepõhiselt, kord neutraalse pilgu saamiseks, kord niisama muu maailma peegelduseks.

2010 TEDGlobalil koos osalemine oli mõjuomav ning mustreid loov, väärtuslik ning ehe. Tollest nädalast edasi on nad end teostanud ka tööalase Tandemina. Mõistagi, esmalt teadvustamata ja siis aina süsteemsemalt juurde õppides ja kogedes.

Nüüd, enam kui 10 aastat hiljem, on Margit ja Hede tööalaselt seljad kokku pannud turbulentse aja võtmes. Kogemusest ja tõenduspõhiselt on nad veendunud, et tandemkultuur juhtimises on midagi, mida võiks iga juht teadlikumalt praktiseerida. Nende podcast Tandem kannab juhtimisjutte, mis mõjutatud nii keskkonnast, sotsiaalsusest, psühholoogiast kui juhustest. TED kogukonnast peavad nad lugu siiani, olles TEDx Tallinna ja Tedx Salon haridus projektimeeskonnas.

Koos on nad ka uurinud Eesti juhtide otsustamiskompetentse. Nende algatusel kutsus Maaja Vadi Tartu Ülikoolis ellu esimese koostöögrupi psühholoogia- ja majandusteaduskonna vahel. Andero Uusberg sai psühholoogide poolelt kaasamõtlejaks ja aasta hiljem valmis tööriist, kuidas uurida, mõõta ja kaasa rääkida otsustamisest just siinse mõjuvälja ja kogemuse kontekstis.

Tandemi 8 eelist

  1. Teadlikkus: Teadlik partnerlus suunab juhina arenema, kuna jutud kahe juhi vahel ning sedakaudu oma mõtete kuulmine on arengu üks oluline komponent.

  2. Täiendamine: Teineteise täiendamine, oma tugevuste teadmine ja kiire kohanemisvõime arendamine, julgus enda tugevusi teada, julgus jagada ja julgus haavatav olla.

  3. Eesmärgipärasus: tandem töötab selgete ajaliste eesmärkide teenistuses

  4. Eeskuju: Tandemiga ei ole juht tipus üksi, vaid kannab eeskuju koostööst. Nii sisekliendiga, väliskliendiga kui uute projektidega.

  5. Muudatuste juhtimine: vajalikud teemad saavad õigel viisil tagatoas ventileeritud ja eesliin saab eesmärke kanda sirge seljaga.

  6. Ekspertlus: Alt üles kasvanud juhil jätab tandemjuhtimine ruumi nii juhtimisfookusele kui ekspertlusele

  7. Kahtlemise kasulikkus: Strateegiline dialoog loob sünergiat, võimaldab mõttekaldeid märgata ja korrigeerida ning valehäbita eri võimalusi kaaluda.

  8. Sõna jõud: Tandemjuhtimine on organisatsioonikultuuri käivitav, energiat ja seoseid loov, tööhirme ja liialdadtud minapilti ohjav ning autentne.

Tagasi üles