TEADUSSEMINAR Kuidas paistab Eesti pensionisüsteem rahvusvahelises võrdluses (1)

Claire Peinar
, Postimees TV toimetaja
Copy
Pensioniiga
Pensioniiga Foto: Matej Kastelic/ Shutterstock

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tänane teadusseminar on pühendatud pensionisüsteemide temaatikale ning seda saab jälgida Postimehe majandusportaali vahendusel.

Ettekandes tutvustatakse sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi tellimusel läbiviidud analüüsi tulemusi. Valitud kaheksa võrdlusriigi (Soome, Rootsi, Taani, Leedu, Poola, Suurbritannia, Iirimaa ja Austraalia) pensionisüsteemide juhtumiuuringute analüüs on üheks sisendiks iga viie aasta tagant koostatavale Eesti pensionisüsteemi finantsilise ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse analüüsile.

Uuringus analüüsiti pensionisüsteemide eesmärgipüstitusi, osapoolte vastutust ja valikuid pensionisüsteemis, konkreetsemaid parameetrilisi lahendusi, viimaste kümnendite jooksul rakendatud reforme ning pensionisüsteemide tulemeid ja mõju. Võrdlusriikide praktikatest valiti välja võimalikud poliitikavariandid Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse, adekvaatsuse ja usaldusväärsuse parandamiseks.

Eesti pensionisüsteemi olukorra näitlikustamiseks ja teiste riikidega võrdlemiseks arvutati Eesti koondindeks Merceri indeksi eeskujul.

Ettekandjad: Lauri Leppik, Magnus Piirits, Johanna Vallistu.

Diskutant: professor Anu Toots.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles