T, 5.12.2023

Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi KMH läheb avalikule väljapanekule

Copy
Foto: MICHAEL KOOREN/REUTERS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest.

TTJA algatas mullu 21. detsembril Utilitas Wind OÜ taotluse alusel hoonestusloa menetluse Liivi lahe koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Ühtlasi algatas amet meretuulepargi rajamisega kaasneda võivate võimalike lühi- ja pikaajaliste, kaudsete ja otseste mõjude, samuti võimalike piiriüleste mõjude väljaselgitamiseks keskkonnamõju hindamise.

Hoonestusloa taotluse kohaselt sooviti kavandada meretuuleparki, mis koosneks maksimaalselt 299 tuulikust ning tuulikute omavaheliseks vahekauguseks arvestati orienteeruvalt 1 kilomeeter. Tulenevalt KMH programmi koostamise käigus selgunud keskkonnapiirangutest on KMH põhialternatiiviks kuni 160 elektrituulikuga meretuulepargi ala, mille iga tuuliku võimsuseks on 14–20 megavatti. All-alternatiividena hinnatakse erinevate komponentide alternatiivseid tehnilisi lahendusi.

Lisaks kavandatakse projektiga veekaabelliinide süsteemi ja alajaamu, ühendust põhivõrguga, vähemalt ühe kollektoralajaama rajamist ning käsitletakse vesinikutehnoloogia temaatikat kontseptsioonilisel tasandil. Tulenevalt tegevuse asukohast võib kaasneda oluline piiriülene keskkonnamõju.

Saare-Liivi meretuulepargi KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 8.30. septembrini TTJA, Pärnu linnavalitsuse ja Kihnu vallavalitsuse kodulehtedel.

Programmi kohta ettepanekuid on võimalik esitada avaliku väljapaneku lõpuni TTJA-le. Avalikud arutelud toimuvad 17. oktoobril Kihnu rahvamajas ja 19. oktoobril Pärnu linnavalitsuses. Lisaks on võimalik jälgida arutelusid veebi kaudu Microsoft Teams keskkonnas.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles