Läti gaasifirma ei suuda tagada nõutava gaasikoguse hoidmist Inčukalnsis

BNS
Copy
Inčukalnsi gaasihoidla
Inčukalnsi gaasihoidla Foto: Ints Kalnins

AS Latvijas gāze (LG) ei suuda alates 31. augustist 2022 tagada energiaseaduses sätestatud avaliku kaupleja kohustuse täitmist hoida Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas vajalikku maagaasivaru, teatas ettevõte Nasdaq Riga börsile tehtud avalduses.

Energiaseaduse kohaselt võtab olukorras, kus olemasolev avalik kaupleja (LG) ei täida seaduses sätestatud kohustusi, avaliku kaupleja ülesanded üle RAS Latvenergo.

LG on kõnealusest olukorrast valitsust ja energeetikavaldkonna eest vastutavat majandusministeeriumi korduvalt teavitanud, samuti palunud kokku kutsuda kõigi osapoolte kohtumine, et välja töötada konstruktiivne ja järjepidev tegevuskava, kuid seni ei ole seda juhtunud, ütles LG avalduses.

Energiaseaduse muudatused jõustuvad ettevõtte teatel 11. augustil, maagaasi Venemaalt ostmise keeld aga 1. jaanuaril 2023. Seega on LG-l seadusega keelatud Venemaalt maagaasi vastu võtta, seisis avalduses.

LG ütles, et osana äritegevusest astub ta vajalikke samme gaasitarneteenuste jätkamiseks, ostes gaasi muudelt tarnijatelt.

Energiaseaduse muudatused näevad ette, et avalik kaupleja peab hiljemalt iga aasta 31. augustiks tagama 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. aprillini kodumajapidamises tarbimiseks vajaliku maagaasi koguse säilitamise Inčukalnsi maa-aluses hoidlas.

Hetkel on LG Inčukalnsi hoidlas tallel 0,75 teravatt-tundi maagaasi, 31. augustiks on LG gaasi hulk seal varasemaid lepingulisi kohustusi arvestades 0,69 teravatt-tundi.

LG peab alates 10. augustist avaliku gaasimüüjana tagama Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas 1,15 teravatt-tunni suuruse maagaasivaru majapidamiste vajadusteks. Selle näeb ette valitsuse teisipäeval kinnitatud ja ametlikus väljaandes Latvijas Vēstnesis avaldatud eeskiri.

Peaminister Arturs Krišjānis Kariņš ütles teisipäeval pärast valitsuse istungit, et valitsus on LG Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas gaasi kodumajapidamiste vajadusteks reserveerinud.

Peaminister märkis, et praegu Inčukalnsis olemas olev gaas katab täielikult Läti vajadused järgmisel kütteperioodil.

Kariņš kinnitas, et Lätil jätkub gaasi kogu järgmiseks küttehooajaks.

Täiendava kindlustunde tagamiseks otsustas valitsus LG Inčukalnsis hoitava gaasi reserveerida, et suure turunõudluse tingimustes seda edasi ei müüdaks ja see oleks tagatud Läti majapidamistele.

Majandusminister Ilze Indriksone ütles, et reserveeritud gaasimaht on 1,15 teravatt-tundi ja võrdub majapidamiste eelmise hooaja tarbimisega.

Üldjoontes oli maagaasi tarbimine eelmisel hooajal Lätis 6,9 teravatt-tundi ja nüüd on need järgmise kütteperioodi vajadused rahuldatud.

Varem ütles peaminister, et rööbiti sellega käivad läbirääkimised Leeduga Klaipėda LNG terminali kasutamise võimaluse üle ja Eestiga, mis koos Soomega viib ellu maagaasiterminali projekti.

Küsimusele, kas gaasi on võimalik osta, kui Lätil seda ei jätku, vastas peaminister, et kui Lätil gaasi ei jätku, ei jätku seda kogu piirkonnas.

«Need on asjaolud, mida me praegu ei ennusta. Tundub, et meil ja ülejäänutel jätkub terveks hooajaks, aga tuleb olla valvas,» sõnas valitsusjuht.

Ta märkis, et võimaliku energiakriisi riskide vähendamiseks tegi ta kõikidele ministeeriumitele ülesandeks töötada välja riigihalduse energiaressursside säästmise kava.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles