Nõmmel võivad Tallinngaasi kliendid kaotada gaasivarustuse (1)

BNS
Copy
Kodugaas. Pilt on illustratiivne.
Kodugaas. Pilt on illustratiivne. Foto: Ants Liigus

Eesti Gaas saatis sel nädalal Nõmmel maagaasi müüva Tallinngaas OÜ klientidele teate, et hoiatada neid võimalikust gaasivarustuse katkemisest, kuna Eesti Gaasi sõnul pole Tallinngaas sõlminud gaasimüügiks vajalikku avatud tarne lepingut.

Kui Tallingaas ei ole 22. juuliks sõlminud avatud tarne lepingut, esitab Eesti Gaas võrguettevõtjale AS Gaasivõrk taotluse katkestada Nõmmel Mahla tänav 14 ja 83 mõõtepunktis gaasivarustuse, teatas Eesti Gaas klientidele.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles BNS-ile, et Eesti Gaasil on Tallinngaasi võrgus 42 klienti, kuid neil puudub info Tallinngaasi võrgus olevate klientide täpse arvu kohta.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.
Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. Foto: Elmo Riig

Kotov selgitas, et gaas liigub Gaasivõrgu võrgust Tallinngaasi võrku ning seda on võimalik piirata ainult sulgemise teel. Tallinngaas saab ilma avatud tarnelepinguta Eesti Gaasi gaasi müüa, kuna Gaasivõrk on oma võrgupiirkonnas nimetanud ilma lepinguta tarbijatele gaasi müüjaks Eesti Gaasi.

«See regulatsioon on mõeldud lahendama olukorda, kus mõnel tarbijal on jäänud leping sõlmimata või see on ootamatult katkenud. Kuna aga gaasituru regulatsioon ja bilansiarvestuse süsteemid ei ole arvestanud sellega, et ka mõni gaasiettevõtja võiks rikkuda maagaasiseadust ja jätta lepingu sõlmimata, siis rakendub põhimõte automaatselt ka Tallinngaasile, see tähendab tema poolt võrgust võetud gaasi müüjaks loetakse Eesti Gaas,» selgitas Kotov.

Seetõttu on Eesti Gaas Kotovi sõnul esitanud Tallinngaasile arveid tema võrku sisenenud gaasikoguste eest, millest on maha arvatud teiste müüjate, sealhulgas Eesti Gaasi enda Tallinngaasi võrgus müüdud gaas. «Tallinngaas on arveid tasunud osaliselt,» nentis ta.

Juhatuse liige kinnitas, et ettevõte on üritanud probleemi lahendada läbirääkimiste teel, kuid jõudnud olukorda, kus müüjana ei ole neil võimalik teha midagi muud peale gaasitarnete katkestamise. «Tallinngaas saab seda vältida sõlmides gaasi avatud tarne lepingu mõne gaasimüüjaga,» märkis ta.

Tallingaas: katkestamine oleks õigusvastane ja lubamatu

Tallinngaasi juhatuse liige Eda Saaberg ütles klientidele saadetud kirjas, et Eesti Gaasi hoiatusteates esitatud käsitlus Tallinngaasi poolt gaasi väidetavast ebaseaduslikust tarbimisest, mis justkui annaks õiguse võrguühenduse katkestamiseks, on eksitav ning põhineb gaasivarustuse korraldust reguleerivate õigusaktide teadvalt ebaõigel ja otsitud tõlgendusel.

«AS-i Eesti Gaas teade on esitatud Tallinngaas OÜ gaasivõrgu tarbijates ebakindluse ja Tallinngaas OÜ suhtes pahameele tekitamiseks ning selle kaudu Tallingaas OÜ survestamiseks,» lisas Saaberg kirjas.

Tallinngaasi võrgus gaasivarustuse katkestamiseks Eesti Gaasi taotlusel puudub tema sõnul õiguslik alus, mistõttu võrguettevõtja Gaasivõrgu poolt gaasivarustuse katkestamine oleks õigusvastane ja lubamatu, leiab ta.

Tallinngaas tegutseb ettevõtte kodulehe põhjal kahes võrgupiirkonnas Nõmme linnaosas, üks piirkond on Vabaduse puiestee, Valdeku tänava ja Mahla tänava vahelisel alal ning teine Männiku tee ja raudtee vahelisel alal. Tallinngaasi tegevusalaks on oma võrgupiirkonnas võrgu kaudu maagaasi jaotuse teenuse osutamine ja maagaasi müük.

Tagasi üles