Airbnb ja Bolt peavad hakkama võimudele iga euro kohta aru andma – kes tulu varjab, visatakse platvormilt välja (2)

Copy
Bolt Food toidukuller
Bolt Food toidukuller Foto: Taavi Sepp

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, kuidas Bolt maksudega skeemitab. Kas probleem saab nüüd lahenduse? Rahandusminister saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega hakkavad platvormihaldurid maksu- ja tolliametile (MTA) esitama teavet platvormidel tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate ning nende teenitud tulu kohta. 

«Platvormid, nagu AirBnB, Bolt ja Uber, on uudsed ärimudelid ning meil ei ole eriti palju infot nende telgitaguste kohta – me ei tea, kui palju platvorme Eestis tegutseb ja kui palju tehinguid nad tegelikult vahendanud on. Läbipaistvuse suurendamine aitab võimalikke maksupettuseid ära hoida,» selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus muudatuste vajalikkust.

«Muudatustega ei kehtestata ühtegi uut maksu, vaid selged reeglid, mille alusel peavad platvormid nende teenitud tulu kohta infot jagama hakkama. Näiteks pole vajalik esitada andmeid platvormil registreeritud n-ö mitteaktiivsete müüjate kohta, kes pole aasta jooksul teinud ühtegi tehingut või on teinud neid väga väikeses mahus,» ütles finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Siiani on teavitamine olnud vabatahtlik

Praegu esitavad platvormid andmeid vabatahtlikkuse alusel. MTA on sõlminud osa platvormidega kokkulepped ja need platvormid edastavad vabatahtlikult MTA-le teavet müüjate kohta, kes on selleks nõusoleku andnud. MTA hinnangul moodustab selliselt deklareeritud tulu aga väikese osa tegelikult teenitud tulust, sest vabatahtlikult esitavad andmeid vähesed platvormid.

Aastast 2023 peavad platvormihaldurid hakkama teavet koguma muu hulgas nii füüsilistest kui juriidilistest isikutest müüjate kohta ja selle järgmise aasta jaanuari lõpuks saatma MTA-le. Teavitada tuleb nii platvormil tegutsevate kohalike kui ELi liikmesriikide maksukohustuslastest, samuti selliste riikide maksukohustuslastest, kellega Eesti on sõlminud kokkuleppe maksualase teabe automaatseks vahetamiseks. Mitteresidentide kohta saadud teavet vahetavad maksuhaldurid omavahel automaatselt.

Teavitamisest keeldumise korral platvorm blokeeritakse

Kui müüja keeldub platvormihaldurile vajalikke andmeid jagamast, on platvormihalduril õigus meeldetuletuste eiramise korral tema konto sulgeda ja takistada tal platvormil edaspidi registreerimast, samuti on õigus keelduda müüjale tasu maksmisest.

Andmete esitamatajätmise eest saab MTA teha platvormile hoiatuse. Viimase abinõuna on võimalik platvormi kasutamine blokeerida, aga seda üksnes juhul, kui kõik muud proportsionaalsemad meetmed ning abinõud on kasutusele võetud ning neile ei ole reageeritud.

Eelnõuga üle võetav aruandlusreeglistik tuleneb ELi direktiivist 2021/514, mille koostamisel tugineti Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) platvormihaldurite aruandluskohustuste mudelreeglitele.

Eelnõuga muudetakse maksukorralduse seadust ja maksualase teabevahetuse seadust.

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/249df415-f906-43a5-a8ea-614d6f829f83#3NqyMCTL

Kommentaarid (2)
Copy
Tagasi üles