Tööstusettevõtted saavad rohepöördeks toetust

Copy
Tuulik.
Tuulik. Foto: Mailiis Ollino

Peatselt avaneb mäe- ja töötleval tööstusel võimalus taotleda ettevõtte rohepöördeks toetust.

Koroonaviiruse mõjude leevendamiseks loodud taasterahastu toetuste maht on 750 miljardit eurot, millega Euroopa Komisjon soovib muu hulgas toetada ettevõtete rohe- ja digiüleminekut. Toetustega kiirendatakse rohepööret, aidates kaasa 2030. aastaks kehtestatud kliimaalaste eesmärkide saavutamisele ja 2050. aastaks kehtestatud kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmisele.

Eesti taastekavas on ettevõtete rohepöördeks planeeritud 220 miljonit eurot, millest 13,7 miljonit määratakse tööstusettevõtetele ressursitõhususe, sh energiatõhususe investeeringuteks.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on kriisidest taastumisel vaja võimendada jätkusuutlikuid lahendusi investeeringute toetamisega, tagades nii ettevõtete konkurentsivõime. «Tootmisprotsesside täiustamine on suur väljakutse, kuid uued jätkusuutlikud lahendused on vajalikud, et Euroopa turul konkurentidest mitte maha jääda. Eriti oluline on selliste investeeringute tegemine ja toetamine praeguses geopoliitilises olukorras,» sõnas Kallas.

Ettevõtteid toetatakse ressursitõhusa lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks, samuti seadmete soetamiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse kasutuselevõtuks. Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eeldus on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid. Analüüsiga hinnatakse senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhustada. Tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus ja ressursitõhususe projekt.

Toetuse suurus on 250 000 – 2 000 000 eurot ning toetuse määr on kuni 50 protsenti projekti kohta. Kokku plaanitakse toetada vähemalt 15 projekti.

Asekantsler Kaupo Heinma peab ressursitõhususe edendamist vajalikuks, et vähendada survet loodusvaradele ja keskkonnale laiemalt. «Ressursside tõhusam kasutamine aitab säästa väärtuslikke materjale ja sellel on suur mõju kliimaneutraalse ringmajanduse saavutamisele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele,» selgitas Heinma.

Ressursitõhususe investeeringuid on lähiaastatel plaanis veel. Seni on aga Eesti ettevõtted viimase viie aastaga investeerinud ressursitõhususse 200 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustab 67 miljonit. Lisaks on ettevõtted saanud 700 000 eurot toetust ressursiauditite läbiviimiseks. Kokku on toetatud 132 ressursiauditi valmimist ning 182 investeeringuprojekti.

Meetme töötas välja keskkonnaministeerium ning toetusi vahendab keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). Toetust jagatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust Next Generation EU. Täpsem info on KIK kodulehel. Taotlusvoor avaneb augustis e-toetuste keskkonnas.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles