PETLIK HIND? Allahindlustega sahkerdamine muutub keerulisemaks

Kerttu Kirjanen
, ajakirjanik
Copy
Alguses hinda alla ja siis hinda allahindluse sildi 
all üles tagasi.
Alguses hinda alla ja siis hinda allahindluse sildi all üles tagasi. Foto: Saarte Hääl

Allahindlustega skeemitamine ja tarbija petmine muutub ebaausatele kauplejatele veelgi keerulisemaks, kuivõrd tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) seadis allahindlustele senisest rangemad reeglid ja hakkab hinnateavet monitoorima. 

Hinnateave on üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi tarbija kaupu valib, seega on oluline, et hinnad oleks avaldatud tarbija suhtes ausalt. Selleks, et tarbijal oleks võimalik saada tõest teavet sooduskampaania puhul hinnaeelise saamise kohta, tuleb nüüdsest sooduspakkumise korral ära näidata viimase 30 päeva madalaim hind. Kontrollimaks, et nõuetest peetakse kinni, monitoorib TTJA erinevate kauplejate hinnateavet.

Seni on amet tuvastanud, et üheks probleemiks soodushinna kuvamise puhul on asjaolu, et maha kriipsutatud varasema hinnaga pole tegelikult kaupa müügikohas müüdudki.

Varasema hinna ja alandatud hinna seos on TTJA teatel oluline selleks, et tarbija saaks aru konkreetses müügikohas talle pakutavast hinnaeelisest ning hinnaeelise lubamisega tarbijat ei eksitataks. Seetõttu peab varasem hind olema kaupleja poolt selles müügikohas tegelikult kohaldatud hind ega tohi olla vaid turunduslik vahend allahindluse atraktiivsemaks muutmiseks.

Amet soovib kauplejate tähelepanu pöörata ka sellele, et hinnaeelist arvutatakse varasema 30 päeva jooksul kehtinud madalaimast hinnast. Näiteks, kui ettevõtja on 30 päeva jooksul müünud sama toodet 100 euro eest ja 110 euro eest, siis soodushinna arvutamisel tuleb arvesse võtta 30 päeva jooksul kehtinud madalaimat hinda, milleks selle näite puhul on 100 eurot.

Lisaks juhib TTJA kauplejate tähelepanu sellele, et sooduskampaaniate jooksul kuvatud teave allahindluse kohta arvutatakse ka müügikohas korrektselt. Näiteks, kui reklaamitakse, et juuli kõikidel esmaspäevadel on kogu kaup soodustusega 20 protsenti, siis peab iga järgmise esmaspäeva puhul võtma arvesse viimase 30 päeva jooksul kohaldatud madalaimat hinda.

See tähendab, et kui kaup maksis enne sooduskampaaniat näiteks 100 eurot, siis juulikuu esimesel esmaspäeval on varasemaks hinnaks 100 eurot ja soodushinnaks 80 eurot. Juulikuu teisel esmaspäeval tuleb hinnaeelist arvutada juba 80 eurost, mis on 30 päeva jooksul kehtinud madalaim hind, ja uueks hinnaks peaks olema 64 eurot.

TTJA on alustanud mitme ettevõtte suhtes menetlust ning palunud soodushinna avaldamise kohta selgitusi, samuti jälgib ettevõtete soodushindade kampaaniaid ja kuvamist ka edaspidi. Amet kutsub kauplejaid üles tähelepanelikkusele ja korrektsele kaubandustegevusele, et hinnaeelis arvutataks tarbija suhtes ausalt.

Tagasi üles