Ekspert selgitab: kas tööandja saab nõuda tasustamata lapsepuhkuse plaanimist aasta alguses?

PM Majandus
Copy
Lapsepuhkus.
Lapsepuhkus. Foto: Alexander Dummer / Unsplash

Tööandja teatas, et töökorralduse reeglitesse viiakse sisse punkt, et kui töötajad ei anna juba aasta alguses tööandjale kirjalikult teada käesoleva aasta jooksul tasustamata lapsepuhkuse võtmise soovist, võib tööandja keelduda sellist lapsepuhkust andmast. Kas tööandja ei ole tõesti kohustatud andma mulle tasustamata lapsepuhkust vastavalt minu soovile, küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Ülle Kool:

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 64 lg 1 kohaselt on emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last õigus saada igal kalendriaastal tasustamata puhkust kuni 10 tööpäeva.

TLS § 69 lg 3 sätestab, et puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Seega on eeltoodust tulenevalt töötajal 14-päevase kirjaliku etteteatamisega õigus jääda tasustamata lapsepuhkusele tema soovitud ajal.

Lisaks tuletame meelde, et tasustamata lapsepuhkust saab kasutada üksnes töötaja tööpäevadel. Töötaja tööpäevaks on iga päev, millal ta tööülesandeid täidab, sõltumata selle pikkusest. Puhkust ei saa võtta töötaja puhkepäevadel. Tasustamata lapsepuhkust saab kasutada ainult kalendriaasta jooksul (TLS § 64 lg 2).

Arusaadav on tööandja soov korraldada tööd ja kaitsta ennast ootamatuste vastu, reguleerides puhkuse andmist ettevõtte töökorralduse reeglites, aga kuna seaduse nõuetest kõrvalekaldumine on töötaja jaoks ebasoodsam, siis on selline reeglite punkt tühine.

Samas oleks mõistlik, kui ka töötaja arvestaks tööandja vajaduste ja tööplaaniga ning kui on võimalik, laseks tasustamata lapsepuhkuse puhkuste ajakavasse kanda. Kuna tegemist on n-ö sihtotstarbelise (laste jaoks) puhkusega, siis võib ette tulla ootamatusi, mis tingivad esialgsete plaanide muutmist ning tööandja peab seda aktsepteerima

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles