Uuring: salasigarette tõmmatakse Euroopas aina rohkem (2)

Jaanus Vogelberg
, ajakirjanik
Copy
Salasigaretti tarvitamine Euroopas.
Salasigaretti tarvitamine Euroopas. Foto: KPMG

Tubakafirma Philip Morris tellitud uuring salasigarettide tarvitamise ulatuse kohta Euroopa riikides näitab, et kuigi mullu suitsetati uuritud riikides eelneva aastaga võrreldes pisut vähem, kasvas salasigarettide tarvitamine 3,9 protsenti. See tähendab, et salasigarettide turg suurenes Euroopas 1,3 miljardi sigareti võrra ning eelmisel aastal tarvitati hinnanguliselt 35,5 miljardit salasigaretti, jättes nii riikidel saamata 10,4 miljardit eurot maksutulu.

Tubakafirma Philip Morris tellitud KPMG uuringu järgi vedas üleeuroopalist kasvu eeskätt Prantsusmaa, kus suurenes salasigarettide tarvitamise hulk eelneva aastaga võrreldes 33 protsenti. Hinnanguliselt suitsetati Prantsusmaal 8 miljardit salasigaretti, mis on 29 protsenti kõigist Prantsusmaal suitsetatud sigarettidest. See on märkimisväärne kasv võrreldes 2017. aastaga, kui salasigarettide turu mahuks Prantsusmaal hinnati 13 protsenti. Selle näitajaga on Prantsusmaa Euroopa suurim salasigarettide turg.

Eesti salasigarettide turuosa on uuringu järgi 10 protsenti. See on vähem, kui meie lähimates naaberriikides – salasigarettide turuosa on Soomes 14 protsenti, Lätis 16 protsenti ning Leedus 19 protsenti. Kuigi tulemus on naabritega võrreldes hea, leiab KPMG uuring, et Eestis on salasigarettide turuosa viimase aasta jooksul 3,7 protsenti tõusnud, samas kui Lätis ja Leedus on see langenud vastavalt 2,9 protsenti ja 1,1 protsenti.

«KPMG uuringu tulemused annavad aluse arvata, et väga kõrge tubakaaktsiisiga riikides, nagu näiteks Prantsusmaa, ei anna sigarettide kõrge hind soovitud tulemust suitsetamisvastases võitluses. Viimase viie aasta jooksul on Prantsusmaal sigaretipaki hind tõusnud poole võrra, see on suitsetajate arvu vähendanud minimaalselt, küll aga on jõudsalt kasvanud sigarettide salaturg. Vastupidiseid trende on näha riikides, kus hea õiguskaitseasutuste töö ning alternatiivsete tubakatoodete tark maksupoliitika on viinud nii suitsetajate arvu kui ka salasigarettide turu vähenemiseni,» ütles tubakahiiu asepresident Gregoire Verdeaux.

«Saamata jäänud maksutulu võrra on riikidel vähem võimalusi pakkuda ühiskonnale erinevaid hüvesid, mis on eriti kahetsusväärne olukorras, kus kõrge inflatsioon seab inimesed keerulisse majandusolukorda. See suurendab ohtu, et eeskätt madalama sissetulekuga suitsetajad pöörduvad järjest rohkem salasigarettide poole. Oluline on juhatada suitsetajad kasutama tervisele vähem kahjulikke tooteid ning jälgida, et maksupoliitika ei suunaks inimesi salasigarette ostma,» leidis Verdeaux.

Uuritud Euroopa Liidu 27 riigist 16s püsis salasigarettide tarbimine varasema aastaga võrreldes samal tasemel või langes natuke. Suurim langus salasigarettide tarvitamises tuli Poolast, kus illegaalsete sigarettide turuosa langes 3,7 protsenti ning moodustab vaid 5 protsenti kõigist sigarettidest.

Uuringu käigus läbi viidud intervjuud õiguskaitseasutuste esindajatega erinevates riikides andsid kinnitust asjaolule, et salasigarettide käitlemisega tegelevad organiseeritud kuritegevuse grupeeringud kohandasid oma tegevust tulenevalt pandeemiavastase meetmena kehtestatud reisimispiirangutest. Võrreldes varasemaga on palju rohkem täheldatud, et salasigarettide ebaseadusliku importimise asemel korraldatakse hoopis ebaseaduslikku sigarettide tootmist Euroopa Liidu piires, et olla lähemal eeskätt Ühendkuningriigile ja Prantsusmaale, kus sigarettide hinnad on kõrged. Ainuüksi Poolas tuvastasid õiguskaitseasutused eelmisel aastal 70 ebaseaduslikku sigaretitootjat.

Alvise Giustiniani, tubakafirma asepresidendi, kelle vastutusalas on salasigarettide vastane võitlus, sõnul on Poola heaks näiteks, kuidas õiguskaitseasutuste efektiivne töö salakaubanduse tõkestamisel koos hea ligipääsuga alternatiivsetele nikotiinitoodetele on salasigarettide vastases võitluses osutunud mõjusaks lahenduseks: «Selle lähenemise poole võiksid ka teised riigid püüelda.»

KPMG avaldas iga-aastase Philip Morris Internationali (PMI) tellitud uuringu tulemused salasigarettide leviku ja tarvitamise mahtude kohta 30 Euroopa riigis – 27 Euroopa liidu liikmesriigis ning Norras, Šveitsis ja Ühendkuningriigis.

Kommentaarid (2)
Copy
Tagasi üles