EK tegi ettepaneku anda Ukrainale miljard eurot rahalist abi (3)

BNS
Copy
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Foto: Ronald Wittek/EPA

Euroopa Komisjon (EK) tegi reedel ettepaneku anda Ukrainale miljardi euro ulatuses makromajanduslikku finantsabi, mis tehakse Ukrainale kättesaadavaks soodsatel tingimustel pikaajaliste laenudena.

Tegemist on esimese osaga 9 miljardi euro suurusest erakorralise makromajandusliku finantsabi paketist, mille komisjon kuulutas välja oma selle aasta 18. mai teatises ja mille Euroopa Ülemkogu kiitis heaks 23.–24. juunil toimunud kohtumisel.

Reedene ettepanek on osa Euroopa Liidu jõupingutustest, et aidata Ukrainal katta oma otseseid rahalisi vajadusi, mis tulenevad Venemaa sõjast Ukraina vastu. Abi on lisaks Euroopa Liidu poolt juba antud toetusele, sealhulgas 1,2 miljardi euro suurusele erakorralise makromajandusliku finantsabi laenule, mis maksti välja aasta esimesel poolel. See teeb alates sõja algusest Ukrainale antud makromajandusliku finantsabi kogusummaks 2,2 miljardit eurot ja peaks ulatuma lõpuks 10 miljardi euroni, kui Ukrainale antava erakorralise makromajandusliku finantsabi kogupakett käiku läheb.

President Ursula von der Leyen ütles, et Euroopa Liit jätkab seismist Ukraina ja selle vaprate inimeste kõrval. «Tegime ettepaneku uue makromajandusliku finantsabi paketi kohta summas miljard eurot. See on mais välja kuulutatud kuni 9 miljardi euro suuruse abipaketi esimene osa, mis võimaldab meil kohe aidata Ukrainal täita pakilisi vajadusi. Euroopa Liit jätkab Ukraina kiiret abistamist ning toetab riigi pikaajalist ülesehitamist demokraatlikuks ja jõukaks riigiks,» lausus von der Leyen.

Ettepaneku kohaselt tehakse makromajanduslik finantsabi Ukrainale kättesaadavaks soodsatel tingimustel pikaajaliste laenudena. Abiga toetatakse Ukraina makromajanduslikku stabiilsust ja üldist vastupanuvõimet Venemaa sõjalisele agressioonile ja sellest tulenevatele majanduslikele probleemidele. Euroopa Liidu eelarvest kaetakse ka selle laenu intressikulud. Nagu kõigi varasemate makromajandusliku finantsabi laenude puhul, laenab komisjon raha rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt ja kannab vahendid samadel tingimustel üle Ukrainale. Laen Ukrainale tagatakse 70 protsendi ulatuses Euroopa Liidu eelarvest eraldatud summadega.

Niipea kui Euroopa Parlament ja nõukogu reedese ettepaneku heaks kiidavad ning vastastikuse mõistmise memorandum ja laenuleping Ukraina ametiasutustega on allkirjastatud, makstakse miljard eurot Ukrainale välja.

 
Tagasi üles