N, 7.12.2023

Lääneranna vallas otsitakse tuuleparkidele kohta

BNS
Copy
Tuulik.
Tuulik. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Lääneranna vald saatis kooskõlastamisele tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande.

Asukoha eelvaliku käigus leiti viis tuuleenegeetika arendamiseks sobivat ala ja kaks arendustegevuseks ebatõenäolist ala, kuigi leevendavate meetmete kasutamisel ja huviliste ilmnemisel võib ka seal tuuleparkide rajamine osutuda võimalikuks, selgus asukoha eelvaliku eelnõust. Ühe muidu sobiva ala puhul vajab suurt tähelepanu mõju linnustikule, kuna seal võib leiduda mitmete kaitsealuste linnuliikide elupaiku, mistõttu võib arendamine siiski osutuda keeruliseks.

Tuulepargi rajamiseks võimalike sobivate alade valikul võeti arvestades eriplaneeringu algatamist taotlenud Laanenurga Tuuliku poolt välja pakutud ala suurust lähtekohaks, et ühtse tervikuna käsitletav ala peab olema vähemalt 250 hektarit.

Tuulepargi rajamiseks sobilike alade kriteeriumid olid muu hulgas 1000-meetrine puhver elu- ja ühiskondlikest hoonetest, 2000-meetrine puhver Lihula ja Virtsu tiheasustusaladest ja 300-meetrine puhver riigiteedest. Arvesse võeti ka kaitsealad, mille kaitse-eesmärkides on linnu- või nahkhiireliike, nahkhiirte, kotkaste, kanakulli ja suur-konnakotka ning must-toonekure püsielupaigad ja Natura 2000 linnualad, samuti kalmistud. Välistati kattumine esimese ja teise kaitsekategooria kaitsealuste loodusobjektidega, lisaks oli kriteeriumiks riigikaitseliste objektide piiranguvöönd ja ehituskeeluvööndiga veekogud.

Detailsema planeerimise faasi liikudes tuleks kõikidel potentsiaalsetel aladel muu hulgas kaaluda koostatavas valla üldplaneeringus energiamahuka ettevõtluse arendamisvõimaluse kavandamist tuuleparkide lähedusse; läbi viia täpsemad kasvuhoonegaaside arvutused, kui on teada tuulikute täpsemad parameetrid ja paiknemine, mis mõjutavad raadamise mahte ning pinnasetööde vajadust; ning läbi viia linnustiku uuringud ja eeluuring võimalike nahkhiirte elupaikade ja rändekoridoride välja selgitamiseks.

Kavandatavad tuulepargid ühendatakse elektri põhivõrguga tuulepargi alale rajatavast alajaamast põhivõrgu alajaama kulgevate maakaablite kaudu. Eeldatavateks liitumispunktideks on Lihula ja Lõpe 110-kilovoldised alajaamad.

Planeeringu korraldaja on Lääneranna vallavalitsus ja eriplaneeringu konsultant Hendrikson ja Ko. Eriplaneering algatati Laanenurga Tuuliku OÜ taotluse alusel, kes soovis rajada tuuleparki Lääneranna valla Helmküla, Piha ning Kilgi külade territooriumil asuvale 276,6 hektari suurusele maa-alale.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles