K, 1.02.2023

Enefit Poweri 54 miljoni eurone kahjum pöördus 82-miljoniseks kasumiks

BNS
Enefit Poweri 54 miljoni eurone kahjum pöördus 82-miljoniseks kasumiks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.
Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola. Foto: Remo Tõnismäe / Postimees / Scanpix

Enefit Power AS teenis 2021. aastal 656 miljoni euro äritulude juures 82 miljonit eurot puhaskasumit, 2020. aasta lõpetas ettevõte aga puhaskahjumiga 54 miljonit eurot ehk 2020. aastaga võrreldes suurenes tegevuse finantstulemus 136 miljoni euro võrra.

Ettevõtte tegevust ja tulemusi mõjutasid aruandeperioodil eelkõige elektrihinna märkimisväärne kasv, nafta hinnad ning süsinikdioksiidi (CO2) kvoodi hindade mitmekordne kasv. Aasta esimeses pooles avaldasid mõju ka konkurents avatud turul, valuutakursid ning regulatsioonid. Nendest asjaoludest oli tingitud ka elektritootmise suurem maht 2021. aastal – 3981 gigavatt-tundi, mis oli 64,5 protsenti kõrgem kui 2020. aastal, selgub möödunud majandusaasta aruandest.

2021. majandusaasta elektrienergia müügist laekus 468 miljonit eurot, mis oli 342 miljoni euro võrra rohkem kui 2020. aastal. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia osakaal kasvas 121 protsenti, moodustades 13 protsenti kogu 2021. aasta elektrienergia toodangust.

Enefit Poweri müügitulu oli 626 miljonit eurot, eelmise majandusaastaga võrreldes suurenes see 346 miljoni euro ehk 123 protsendi võrra.

Negatiivset mõju tulemustele avaldas vedelkütuste müügi- ja tootmiskoguse langus. 2021. aastal toodeti vedelkütuseid 438 000 tonni, 2020. aastal 452 000 tonni. Tootmismahu langus tulenes suuremahulistest remontidest ja ümberehitustest tingitud katkestustest.

2021. aastal müüdi 420 000 tonni vedelkütuseid ja teeniti sellest müügitulu 135 miljonit eurot, 3 miljonit eurot vähem kui 2020. aastal.

Enefit Poweri müügitulu oli 626 miljonit eurot, eelmise majandusaastaga võrreldes suurenes see 346 miljoni euro ehk 123 protsendi võrra. Muud äritulud olid 31,2 miljonit eurot, aasta varem olid muud äritulud veidi alla miljoni euro.

Ka kulud kasvasid

Ettevõtte ärikulud olid 2021. majandusaastal 562 miljonit eurot, võrreldes 316 miljoni euroga 2020. aastal. Kulude kasv oli tingitud ettevõtete ühinemisest 2020. aasta lõpul, kui ühinesid kaks ettevõtet – Enefit Kaevandused AS ja Enefit Energiatootmine AS. Samuti suurendas ärikulusid põlevkivi tootmiskulude ja keskkonnatasude suurenemine seoses elektrienergia tootmismahu kasvuga, puidujäätmete põletamise suurendamine ja realiseerunud kulu tuletisinstrumentidest.

2021. aastal moodustas CO2 heitmekvoodi hind 34 protsenti kõigist ärikuludest. 2021. aasta alguses oli CO2 heitmekvootide hind 31,1 eurot tonnist ning aasta lõpus oli hind 80 eurot tonnist.

2021. aastal investeeriti 85,7 miljonit eurot, sealhulgas elektritootmisse 22,7 miljonit eurot, vedelkütuste tootmisse 53,6 miljonit eurot ning kaevandustesse 9,4 miljonit eurot. 

Tööjõukulud olid aruandeaastal 44 miljonit eurot, mis on 13 miljoni euro võrra rohkem kui 2020. aastal. Kasvu põhjuseks oli ettevõtete ühinemine. Töötajate keskmine arv oli 1565, aasta varem 1613.

2021. aastal aktsionäridele dividende ei makstud.

Mullu oli ettevõtte fookuses taastuvenergia osakaalu kasvatamine, saavutati võimekus põletada Balti elektrijaamas kuni 45 protsenti biomassi ideaalsel juhul ning Auvere elektrijaamas 40 protsenti. Aastaga on energiatootmises kasutatava biomassi kogus kasvanud eelneva aastaga võrreldes 127 protsenti.

Ettevõtte tegevust mõjutab Venemaa sõda Ukrainas ja sellega seotud sanktsioonid, kuna tootmises kasutatavate varuosade ja materjalide hanked on olnud seotud Venemaa ja Valgevenega.

Enefit Power on Eesti Energia omandis ettevõte, mille põhitegevus on elektri-, soojusenergia ning vedelkütuste tootmine ja müük. Enefit Poweri koosseisus on Narva karjäär ja Estonia kaevandus ning elektrijaamad, vedelkütuste tehased Enefit 140 ja Enefit 280.

Märksõnad
Tagasi üles