P, 28.05.2023

Justiitsminister saatis kooskõlastusele meremajanduse valge raamatu

BNS
Facebook Twitter
Comments
MKM meremajanduse asekantsler rahvusvahelisel merenduskonverentsil 2021. FOTO: Andre Altjõe
MKM meremajanduse asekantsler rahvusvahelisel merenduskonverentsil 2021. FOTO: Andre Altjõe Foto: André Altjõe

Justiitsminister Maris Lauri saatis ametkondadele ja valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks meremajanduse valge raamatu aastateks 2022–2035.

«Meremajanduse valge raamat on põhjalik ülevaade meremajanduse valdkonna probleemistikust ja võimalikest lahendustest. Valges raamatus käsitletakse reeglina poliitvaldkonda või sellest kitsamat valdkonda, mis vajab arengudokumenti muudatuste planeerimiseks, kuid ei planeerita rahalisi vahendeid ning see ei eelda laiaulatuslikke ametkondlikke ja poliitilisi kokkuleppeid vaid kajastab spetsiifilise valdkonna arendamiseks võimalikke ja mõistlikke samme,» teatas ministeerium. 

Eesti merenduse arengul on neli suunda: ettevõtjasõbralik, konkurentsivõimeline ja innovatsiooni toetav ettevõtluskeskkond; keskkonnasäästlik, turvaline ja ohutu meremajandus; kaasaegne, tulevikukompetentse ja -vajadusi arvestav mereharidus ning valdkonna teadus- ja arendustegevus; ning rannikuturismi ja kohaliku ettevõtluse arengut ning merekultuuripärandi säilimist soodustav rannaäärne elu- ja külastuskeskkond.

Meremajanduse valge raamatu koostamisega alustati 2019. aasta suvel, mil huvigruppidel oli võimalus välja tuua sektori probleemid ja esitada sisend visioonile, milline peaks Eesti merendussektor 2035. aastal olema. Huvigruppidelt laekus kokku 174 ettepanekut-tähelepankeut, mille põhjal korraldati koos huvigruppidega mõttetalgud.

2019. aasta detsembrist 2020. aasta veebruarini toimus viis kaasamisüritust. Valge raamatu koostamist juhtis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand. Eesmärk oli koos huvigruppidega valmistada ette põhjalik meretranspordipoliitika arengustrateegia dokument, mis aitab kaasa meremajandussektori konkurentsivõime ja tööhõive kasvule ja arvestatakse uute keskkonnastandarditega.

Dokumendi koostamisel on arvestatud ka teiste riikide meretranspordipoliitika strateegiliste dokumentide sihtide ja rahvusvaheliste trendidega.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles