Noored muretsevad kliima ja majandusliku ebavõrdsuse pärast (1)

PM Majandus
Copy
Kerjus Tallinnas.
Kerjus Tallinnas. Foto: Mihkel Maripuu

Iga kolmas Eesti noor on seisukohal, et sissetulekute ja vara jagunemise suur ebavõrdsus on kliimamuutustest tulenevate keskkonnaprobleemide järel tähtsuselt teine teema, millega Eesti ühiskond peab järgmise kümne aasta jooksul põhjalikumalt tegelema, selgus Coop Eesti tellimusel Norstati tehtud uuringust.

Noortel paluti hinnata kümmet probleemteemat, millele lahenduste otsimine on jätkusuutliku arengu eelduseks. Teemade hulgas olid rahva tervis, hariduse kvaliteet, julgeolek, diskrimineerimine, toidu puudus jmt.

57% noortest pidas oluliseks kliimamuutustest tulenevaid keskkonnaprobleeme. Teisteks pakilisemateks teemadeks peeti julgeolekut, energiamajanduse jätkusuutlikkust, toidu ja puhta joogivee kättesaadavust ning sissetulekute jagunemise ebavõrdsust.

Kui paluti valida kolm kõige olulisemat teemat, mille lahendamisele peab Eesti ühiskond järgmise kümne aasta jooksul keskenduma, oli noorte esimeseks valikuks keskkond, kuid teisele kohale paigutati sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Olulisuselt kolmandaks teemaks hinnati energiamajanduse jätkusuutlikkus.

Uuriti ka noorte teadlikkust kogukondliku majandusmudeli kohta. Kahe kolmandiku vastajate hinnangul on kogukondliku majandusmudeli peamiseks tunnuseks ettevõtlusest saadud kasumi kogukonda tagasi investeerimine. 55% vastajatest pidas kogukondliku majandusmudeli tunnuseks seda, kui ettevõtluse peamiseks eesmärgiks on pakkuda kogukonnale mingit olulist teenust või hüve ja 30% vastajatest pidas kogukondliku majandusmudeli üheks tunnuseks ühistulist ettevõtlusvormi.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Alo Ivask tõi välja, et kui viimase kümnendiga on noortele üle maailma tekitanud muret kliimamuutustest tulenevad keskkonnaprobleemid, siis maikuus läbiviidud uuring näitab, et tähtsuselt teisele kohale on tõusnud majanduslik ebavõrdsus.

81% noortest ei osanud spontaanselt nimetada ühtegi Eesti ettevõtet, kelle toimimine vastaks kogukondliku majandusmudeli tunnustele. Kui paluti märkida kogukondliku majandusmudeliga ettevõtteid Eesti 12 tuntud suurettevõtte hulgast, mainiti kõige enam Coopi (38%), Tuleva Pensionifondi (27%) ja Enefit Greeni (27%).

Uuringus osales üle Eesti 500 noore vanuses 19–30 aastat ja selle eesmärk oli kaardistada noorte hinnangud ühiskondlikult oluliste teemade kohta.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles