Ekspert selgitab: kas alaealise võib võtta tööle käsunduslepinguga? (1)

PM Majandus
Copy
25.06.2020. Eesti, Lääne-Virumaa. Rakvere

FOTOL:  malevalsed, Rakvere linna malev, malev, õpilased, noorsootöö, Noored, lapsed tööl

FOTO: Vladislav Musakko/Virumaa Teataja/Postimees Grupp  AS
25.06.2020. Eesti, Lääne-Virumaa. Rakvere FOTOL: malevalsed, Rakvere linna malev, malev, õpilased, noorsootöö, Noored, lapsed tööl FOTO: Vladislav Musakko/Virumaa Teataja/Postimees Grupp AS Foto: Vladislav Musakko

Minu ettevõte tegutseb klienditeeninduse valdkonnas. Soovin suveks võtta alaealist tööle ja sõlmida temaga käsunduslepingu. Kas alaealisega võib käsunduslepingut teha, küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Anna Gljantseva:

Alaealise tööle vormistamisel peab tööandja otsustama ja hindama, millise lepingu alusel saab ning võib tööd pakkuda. Mis tahes lepingu, nii töölepingu, töövõtulepingu kui ka käsunduslepingu sõlmimiseks alaealisega on eelnevalt vaja tema seadusliku esindaja ehk üldjuhul lapsevanema nõusolekut. Kui seda nõusolekut ei saa, on tehing tühine ja tööandja alaealist tööle lubada ei tohi.

Lisaks peab 7–14aastase puhul (NB! Alates selle aasta 1. septembrist 7–12aastase puhul) tööandja kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist tegema kande töötamise registrisse.

Võlaõigusliku lepingu (käsundus- või töövõtulepingu) võib tööandja alaealisega sõlmida siis, kui alaealine on mingil alal juba spetsialist, kes osutab teenust iseseisvalt oma erialastele teadmistele või võimetele tuginedes – nt mängib pilli, teeb käsitööd vms. Töövõtjat või käsundisaajat ei õpetata, koolitata ega juhendata, ta täidab ülesandeid oma oskuste ja teadmistega. Kui aga töötegija allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, on töölepingu seaduse kohaselt tegemist töösuhtega ning poolte vahel peab olema sõlmitud tööleping.

Alaealisel ei ole keelatud töötada võlaõigusliku lepingu alusel. Siiski on kaheldav, kas alaealine on klienditeeninduse valdkonnas oma ala spetsialist, kes osutaks teenust oma teadmiste ja oskustega iseseisvalt. Kõne alla tuleb ikkagi ainult töölepingu sõlmimine – näiteks hotelli hommikusöögilaua teenindajaks, kus töötaja teeb tööd tööandja juhtimisel.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles