ROHEPÖÖRDEST REALISTLIKULT Ülle Madise: põlevkivist loobumise tähtaeg tuleb kirjutada seadusesse (3)

Carl-Robert Puhm
, majandusajakirjanik
Copy

Õiguskantsler Ülle Madise ütles Postimehe konverentsil «Rohepöördest realistlikult», et põlevkivist loobumise kuupäev peab olema reguleeritud seadusega, mitte kirjutatud pelgalt koalitsioonilepingusse.

Madise hinnangul on riigikogu seni olnud tulevikku vaatava keskkonnaregulatsiooniga tegelemisel üsna loid. «Andke ettevõtjatele üks selge raam, kus on kirjas, mis on mingist ajast keelatud, ning küll teadlased ja ettevõtjad selle sees talitavad,» soovitas Madise. Õiguskantsler ilmestas oma sõnu faktiga, et seadusesse pole põlevkivi tuleviku kohta endiselt midagi kirja pandud. «Koalitsioonileping ega arengukava ei asenda seadust,» pani Madise poliitikutele südamele.

Õigusekantsleri kinnitusel annab põhiseadus seadusandjale tegelikult väga head võimalused keskkonnaküsimusi reguleerida. «Eesti põhiseadus oli juba 30 aastat tagasi üsna eriline, kuna meil on seal sees õigus puhtale looduskeskkonnale ning igaühele pandud kohustus kaitsta lootust ning hüvitada tekitada kahju. Põhiseadus lubab looduse ja kliima kaitseks piiranguid ja kohustusi seada. Need peavad olema loogiliselt põhjendatud, täidetavad, täitmine peab olema kontrollitav ja ka praktikas kontrollitud,» ütles Madise.

Ka rõhutas õiguskantsler konverentsil, et looduskeskkonna puhtana hoidmisel ja kliimaküsimustes on oluline roll igal inimesel. «Mulle tundub, et väga oluline on see, et me ei räägiks ainult suurtest eesmärkidest, vaid ka sellest, mida igaüks saab teha. Ka rohepöördes loeb iga inimese käitumine: see kas ta loeb väärikaks käitumiseks seda, et tema ei reosta loodust ja vastavalt võimalustele annab oma panuse.» 

Madise arvates võib rohepöörde kraavi minna juhul, kui kogu koorem jaotub liiga kitsa ringi vahel. «Minu meelest ei tohi panna iga üksiku inimese õlale kogu maailma ängi. Lootusetuse tunne, viha või süüdlaste otsimine heaks abimeheks ei ole. Pigem olgu jõukohased mõõdetavad sihid, mida siis täita.» 

Tagasi üles