R, 29.09.2023

Batuudihooaeg on alanud: kuidas õhkbatuudil ohutult lõbutseda

Tarbija24
Facebook
Comments
Batuudihooaeg on algamas
Batuudihooaeg on algamas Foto: Dmitri Kotjuh

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) tuletab seoses algava suvehooajaga meelde, et õhkbatuudi teenust pakkudes ja batuuti kasutades tuleb järgida ohutusreegleid.

Ohutuse seisukohalt on väga oluline õhkbatuudi õige paigaldamine. 

Millele tuleb batuuti paigaldades tähelepanu pöörata?

  • Batuut peab olema kinnitatud maapinnale (eelistatult maavaiadega ja selleks sobival pinnasel) ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad (sh kõrge batuudi puhul ülemised ankurduskohad) peavad olema kinnitatud vastavalt tootja juhistele, seda ka juhul, kui batuut asub nt asfaldil.
  • Batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, piirdeaiad, puud jm.
  • Batuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest ning tasase pinnasega.
  • Batuudi ümber tuleb tagada vaba ala (minimaalselt 1,8 meetrit seintega küljest ning 3,5 meetrit avatud külgedest).
  • Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad batuudi kasutajatele ja muudele kõrvalistele isikutele (sh tuleb välistada juhtmetesse takerdumise võimalus).

Õhkbatuudi teenuse pakkujal tuleb meeles pidada, et paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootja antud juhistest ning iga batuudi juures peab olema tarbijale selgelt esitatud teave batuudi ohutuks kasutamiseks.

Batuudil hüppavatele lastele tuleb tagada ohutusnõudeid teadev järelevaataja, kes jälgib laste tegevust. Silma tuleks peal hoida sellel, et lapsed ei ripuks näiteks batuudi välisseintel, ei läheks batuudile söögi-joogiga, ning kinni tuleb pidada maksimaalsest kasutajate arvust. Samuti on oluline, et järelevaataja oleks teadlik ohuolukordadest (nt batuudi tühjenemine, elektrikatkestus, ilmamuutus) ning valmis igas olukorras kohe reageerima.

Õhkbatuudi rendileandja peab sellega kaasa andma põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, kus on kirjas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuulekiirus, paigaldusala nõuded, järelevalve vajadus jms.

Eelkõige peaks õhkbatuudi paigaldamine olema rendileandja töö. Samuti peab rendilevõtja muu teabe hulgas saama juhiseid, kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine ja elektrikatkestus. Vihma ja/või tugeva tuulega ei tohi õhkbatuuti kasutada.

Amet soovitab tarbijatel, kes oma lapsi batuutidele mängima saadavad või batuudi koduõuele tellivad, pöörata tähelepanu teenusepakkuja tegevusele. Kahtluse korral tasub küsida teenusepakkujalt täiendavaid selgitusi batuudi ohutuse ning kasutamise kohta.

Ka tarbijal lasub vastutus ohutuse ees – batuudi kasutamise reeglitest ja juhistest tuleb kinni pidada ning lapsi ei tohi batuudile jätta järelevalveta mängima.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles