T, 26.09.2023

Ministeerium kinnitab ⟩ Kaameranõue tehnoülevaatajatele on seaduslik

BNS
Facebook
Comments 1
Ministeeriumi plaanide kohaselt peaks tulevikus tehnoülevaataja peas olema kaamera.
Ministeeriumi plaanide kohaselt peaks tulevikus tehnoülevaataja peas olema kaamera. Foto: Elmo Riig

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kinnitab Eesti Tehnoülevaatajate Liidule, et peakaamerate nõue tehnoülevaatustel oleks igati seaduslik, kuna kaamera kasutamise võimalus nähakse ette liiklusseaduses, milles seadusandja ei ole salvestusseadme tüüpi ette näinud.

Tehnoülevaatajate liidu hinnangul ei ole transpordiameti kavandatav kohustuslik peakaamerate kasutamise nõue põhjendatud. Liit toetas oma aprillikuises pöördumises andmekaitseinspektsiooni seisukohta, et peakaamerate kasutamine peab olema eelkõige lubatud seadusega ning tegemist on nii tehnoülevaatuspunkti töötaja kui ka kliendi õiguste riivega. Hetkel kehtiv seadusandlus liidu sõnul personaalseid salvestusseadmeid ei luba.

MKM selgitab aga oma vastuses, et õigusaktide kohaselt on lubatud ükskõik milline kaamera ehk salvestamiseks vajalik tehniline vahend, kui see täidab seaduses ja selle alusel antud määruses sätestatud eesmärki. Ministeeriumi hinnangul ei määratle seadus seega salvestusseadme statsionaarsust või teisaldatavust.

Tehnonõuetele vastavuse kontrolli korraldab seaduse kohaselt transpordiamet, kes võib ülesande anda halduslepinguga edasi asjaomasele äriühingule. Seejuures sõlmib transpordiamet halduslepingud kõigi äriühingutega, kes soovivad sellist ülesannet täita ja kes vastavad nõuetele.

Ministeerium toonitab, et transpordiameti poolt pakutud lahendus kõikides ülevaatuspunktides peakaamerate kasutuselevõtu kohta ei pruugi olla lõplik. Ministeerium on veendunud, et transpordiamet pakub uueks perioodiks tehnoülevaatajatele kaalutletud ja proportsionaalse lahenduse, mis aitab kaasa ka liiklusohutuse kasvule.

Lisaks leiab ministeerium, et kuna antud küsimus on transpordiameti kui haldusülesande volitaja ja tehnoülevaatajate kui lepinguliste haldusülesannete täitjate vahelise lepingu küsimus ning ei puuduta seadusandjat, siis ei ole otstarbekas teemat riigikogu majanduskomisjonis käsitleda.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles