K, 4.10.2023

Rail Baltic Estonia kahekordistas tulusid

BNS
Facebook
Comments 4
Rail Baltic
Rail Baltic Foto: Rail Baltic Estonia

Rail Balticu taristu rajamiseks asutatud riigiettevõtte Rail Baltic Estonia äritulud ulausid mullu ligi 23,8 miljoni euroni, aasta varem jäid tulud aga pisut alla 11,2 miljoni euro.

Ettevõtte ärikasumiks kujunes seejuures ligi 11,9 miljonit eurot, 57,3 protsenti enam kui 2020. aastal. Samas moodustasid tulud sihfinantseerimisest mullu pea 13,1 miljonit eurot ning sihtfinantseerimise netomeetodi arvestuses jäi ettevõte hoopis pisut vähem kui 1,5 miljoni euroga kahjumisse. 2020. aastal ulatus samas arvestuses kahjum 866 200 euroni, selgub ettevõtte möödunud aasta majandusaruandest.

2021. aastal investeeriti Rail Balticu rajamiseks kokku 19,6 miljonit eurot ning alustati viie objekti ehitushanked. Kui varasemalt on Rail Balticu põhitrassi ristumistest valminud Saku vallas asuv Saustinõmme viadukt, siis 2021. aastal jõudsid ehituslepinguni Kohila vallas asuvad Loone ökodukt ja Künka tee viadukt ning Tagadi tee viadukt. Lisaks sõlmiti lepingud Raplamaale Urge ja Kalevi ökoduktide ehitamiseks.

2021. aasta lõpuga on omandatud või riigi omandis 669 krunti 1471-st ehk ehitusõigus 45 protsendil trassist. Ehitusõiguse protsent ei kajasta tühistatud Pärnu maakonnaplaneeringu lõiku.

Samuti allkirjastasid Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA), Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium mullu täiendava piiriülese toetuslepingu, millega eraldatakse Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) toetus Rail Balticule kogumahus 19,7 miljonit eurot. Sellest CEF-i toetus moodustab maksimaalselt 16,7 miljonit eurot, ülejäänud rahastavad kolme Balti riigi valitsused.

Koos varem allkirjastatud toetuslepingutega on Rail Balticu projekt taganud Euroopa Liidu ja riikide vahenditest ligikaudu 1,14 miljardit eurot.

RBE 2022. aasta eelarve mahuks on planeeritud 81 miljonit eurot, millest ligikaudu 72 miljonit eurot on sihtfinantseering Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) vahenditest kaasfinantseeringuga Eesti riigieelarvest ning 5 miljonit eurot sihtfinantseeringut Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeringuga Eesti riigieelarvest. Lisaks kaetakse ligikaudu 4 miljoni euro ulatuses investeeringuid ja kulusid osakapitali sissemaksetest, mis on samuti riigieelarvelised vahendid.

Suurima osa moodustavad Rail Balticu põhitrassi rajatiste, sealhulgas viaduktide ja ökoduktide ehitamisega seotud investeeringud. Lisaks põhitrassi põhitrassiga ristuvate kõrgepingeliinide korrigeerimisega ning gaasiristumiste korrigeerimisega seonduvad tööd.

Rail Baltic Estonia OÜ (RBE) on Eesti riigi omandis olev äriühing, mis asutati 2014. aastal seoses Rail Balticu projektiga. RBE on Eesti riigi piires toimuvate trassi rajamisega seonduvate tegevuste rakendusasutuseks ning saab rajatava raudtee infrastruktuuri haldajaks Eesti territooriumil asuval osal.

Facebook
Comments 4

Märksõnad

Tagasi üles