L, 25.03.2023

Toetus Rail Balticule jõudis kõigi aegade rekordtasemele

BNS
Toetus Rail Balticule jõudis kõigi aegade rekordtasemele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 6
Rail Baltica ehitusplats Riias.
Rail Baltica ehitusplats Riias. Foto: Toms Kalnins

Rail Balticu projekti toetas aprillikuise arvamusuuringu järgi 69 protsenti Eesti elanikkonnast, toetajate seas on enim noored ja kõrgharidusega inimesed.

Toetus Rail Balticu projektile on juba viimased kolm aastat olnud vähemalt 60 protsenti, eelmise aasta novembris 65 ning nüüd esmakordselt 69 protsendi tasemel. Mittetoetajate osakaal on 20 protsenti. Ühtlasi peab Eesti elanikest 72 protsenti Rail Balticu mõju üldiselt Eestile positiivseks, sealhulgas 18 protsenti väga positiivseks. Ka see näitaja ei ole varasemalt nii kõrgele küündinud.

Ligi 70 protsenti vastanutest leiab, et Eestil peaks olema kiirem ja kaasaegsem raudteeühendus Euroopaga. Uue arendatava rahvusvahelise raudtee peamisteks kasudeks hindasid vastanud praktiliselt võrdselt nii inimelude säästmist, kiiremat ja turvalisemat kaubavedu kui ka inimeste häid liikumisvõimalusi Euroopasse.

«Mõistame, et inimesed on toetuse Rail Balticu projektile andnud omamoodi avansina. Nüüd, kus sel ja eriti järgmisel aastal on raudteeprojekti arendamine ja ka reaalne ehitamine üha intensiivsemaks muutumas, loodame olla meile antud ülesande väärilised. Eesti elanike toetus kvaliteetsema ja keskkonnasõbralikuma kiire liikumisvõimaluse loomisele on kahtlemata motiveeriv,» sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Uuringus küsiti sel korral suuremates linnades ja asulates elavate vastajate käest ka seda, millistel tingimustel kaaluksid nad suurest linnast eemale, väikelinna või maale kolimist. Ligi 56 protsenti vastanutest leidis, et kaalukeeleks võiks olla hea transpordiühendus keskustega.

Hinnang regionaalse rongiliikluse kasulikkusele püsis 84 protsendi juures ning 60 protsenti kasutaksid regionaalrongi ka ise. Isegi 21 protsenti nendest, kes on Rail Balticu rajamise vastu, sooviksid raudtee valmimisel kasutada kohalikku rongi.

Elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Balticu projekti suhtes on sarnasele metoodikale tuginedes uuritud alates 2016. aasta sügisest. Sel aastal on uuringuid läbi viinud Turu-uuringute AS. Uuringu sihtrühma moodustasid 15–74-aastased Eesti elanikud. Kokku vastas küsitlusele 1003 inimest. Küsitlus viidi läbi 7.–14. aprillini.

Märksõnad
Tagasi üles