R, 31.03.2023

Saarte Liinide kasum kasvas mullu 71 protsenti

BNS
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Puidu lastimine laevale aktsiaseltsile Saarte Liinid kuuluvas Heltermaa sadamas
Puidu lastimine laevale aktsiaseltsile Saarte Liinid kuuluvas Heltermaa sadamas Foto: Jaano Martin Ots

AS Saarte Liinid teenis möödunud aastal ligi 1,4 miljonit eurot puhaskasumit, kasvades aastaga 577 300 euro võrra ehk 71 protsenti.

2021. aasta tulude maht oli ettevõtte senise tegevusaja suurim, kokku pisut üle 10 miljoni euro, kasvades 2020. aastaga võrreldes kokku 985 600 euro võrra ehk 10,9 protsenti, selgub ettevõtte majanduaasta aruandest.

Müügitulud moodustasid kokku 79,6 protsenti kogutuludest ehk ligi 8 miljonit eurot. Teenuste müük kasvas aastaga kokku 972 900 euro võrra ehk 13,9 protsenti.

Saarte Liinide teenuste müük põhineb koduturul, mis moodustas 2021. aastal 86,4 protsenti müügituludest. Põhitulu teeniti sadamateenuste osutamisega siseriiklikele parv- ja liinilaevadele ning siinsetele kaubavaldajatele.

Ettevõtte kulud moodustasid 2021. aastal kokku ligi 8,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 416 200 euro võrra ehk 5,1 protsenti. Kuludest suurima, 38,1-protsendise osatähtsusega oli põhivarade kulum kokku summas ligi 3,3 miljonit eurot, jäädes aastate võrdluses samale tasemele.

Osatähtsuselt teisele kohale jäid kulude seas 34,7 protsendiga aruandeaasta tööjõukulud kokku summas ligi 3 miljonit eurot, kasvades aastaga 148 100 tuhande euro võrra ehk 5,2 protsenti. Töötajate arv aasta lõpu seisuga oli kokku 99 inimest, sealhulgas kaks juhatuse liiget.

Saarte Liinid sadamad teenindasid 2021. aastal kokku 2 437 015 reisijat ehk 12,1 protsenti rohkem kui aasta varem, samas proportsioonis kasvas aruandeaastal ka sõidukite arv – kokku teenindati 1 174 921 sõidukit ehk 13,6 protsenti enam kui tunamullu.

Reisijate ja sõidukite kogumaht ning nendega seotud muutused tulenevad endiselt kahelt suuremalt liinilt. Kuivastu-Virtsu liinil veeti mullu kokku 1 555 669 reisijat ja 786 727 sõidukit, aastane kasv oli vastavalt 10,4 protsenti ja 13,5 protsenti.

Heltermaa-Rohuküla liinil veeti 648 467 reisijat ja 312 916 sõidukit, kasvades aastaga 14,4 protsenti ja 15,9 protsenti. Nimetatud põhiliinidel veetud reisijate arv kokku moodustas aruandeaastal 90,4 protsenti kõigist AS Saarte Liinid poolt teenindatud reisijatest.

Aruandeaastal kasvas ka nii lastitud kui lossitud kaupade kogus. Kokku veeti 911 737 000 tonni kaupa, 8,8 protsenti enam kui tunamullu. COVID-19 pandeemia mõju kaubavedude teenindamisele osutus juhtkonna sõnul kardetust oluliselt väiksemaks ning aastate võrdluses saavutati äriühingu paremuselt neljas tulemus.

Lastitud kaupadest kasvas enim hakkepuidu kogus kokku 43 protsenti 131 188 tonnini ja lossitud kaupadest graniitkillustik kokku 55,7 protsenti 75 797 tonnini. Võrreldes aasta varasemaga veeti rohkem nii hakkepuitu, graniitkillustikku, freesturvast kui ka teesoola. Ainukesena vähenesid mõnevõrra dolomiidi fraktsioonide väljavedu Virtsu sadamas ning freesitud asfalti sissevedu Naissaare sadamas.

Sadamate lõikes baseerusid kaubaveo mahud sarnaselt eelnevatele perioodidele Virtsu sadamal, mille kaudu veeti majandusaastal kokku 414 905 tonni kaupa; Roomassaare sadamal, mille kaudu veeti 365 428 tonni kaupa; Heltermaa sadamal, kus veeti 125 471 tonni kaupa ja Rohuküla sadamal, kus veeti 3281 tonni erinevaid kaupu.

AS Saarte Liinid on 1994. aastal asutatud riigile kuuluv äriühing, mille ainuaktsionäriks on Eesti riik. Ettevõtte põhiülesandeks ongi riigile regionaalselt oluliste sadamate haldamine ja arendamine.

Saarte Liinid on sadamate arvult Eesti suurim sadamapidaja. Ettevõtte koosseisu kuulub 18 sadamat – Kuivastu, Roomassaare, Triigi, Abruka, Ringsu, Papissaare ja Vikati Saare

maakonnas; Heltermaa ja Sõru Hiiu maakonnas; Rohuküla ja Sviby Lääne maakonnas; Virtsu, Kihnu, Munalaid ja Manilaid Pärnu maakonnas; Piirissaare Tartu maakonnas, Laaksaare Põlva maakonnas ning Naissaare Harju maakonnas.

Lisaks sadamatele kuuluvad äriühingu struktuuriüksuste hulka ujuvsüvendaja Watermaster ja Roomassaare sadamas baseeruv töölaev Panda.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles