L, 25.03.2023

Lux Express konkurentsiametilt Elroni piletihindade tõstmiseks abi ei saanud

BNS
Lux Express konkurentsiametilt Elroni piletihindade tõstmiseks abi ei saanud
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Elroni rongid.
Elroni rongid. Foto: Sille Annuk

AS Lux Express Estonia esitas konkurentsiametile seisukoha taotluse, milles palus ameti hinnangut riigi poolt sõlmitud avaliku teenuse lepingu alusel osutatava rongide linnadevahelise liikuvusteenuse hinnastamise õiguspärasuse üle, ent ameti sõnul ei kuulu kõnealune teema nende pädevusse.

«Transpordipoliitika, täpsemalt raudteetransport kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vastutusalasse, mistõttu on MKM pädev selgitama vajadusel avaliku teenuse lepingute eesmärke ja põhimõtteid ning seda, millistel kaalutlustel just sellistel tingimustel leping sõlmiti. Vajadusel annab hinnangu sellise lepingu õiguspärasusele kohus,» selgitas konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna osakannajuhataja asetäitja Katrin Tasa.

Lux Express tõstatas oma kirjas küsimuse, miks on kehtestatud reisirongipileti piirhinna ja tegeliku hinna vahel erinevus ehk miks on tegelik hind väiksem kehtestatud võimalikust kõrgeimast piirhinnast. Tuginedes MKM-ilt saadud infole vastas konkurentsiamet, et hinnad väljendavad ennekõike poliitilist valikut, mis rajaneb paljuski konkurentsiga mitteseotud kaalutlustel, mistõttu puudub nende juures selge konkurentsiõiguslik probleem. Kui käsitleda nimetatud küsimust riigiabi vaates, on ameti sõnul selgitusi pädev jagama rahandusministeerium.

Konkurentsiamet toonitas, et mõistab, et antud juhul on küsimuse all AS-i Elron suur autonoomia tegelike piletihindade kehtestamisel, mitte see, kas AS Elron on seda autonoomiat konkurentsi kahjustavalt ära kasutanud.

«Ehkki AS-i Elron hindade riiklikuks regulatsiooniks võib kasutada erinevaid formaate, on küsitav, kuivõrd viiks mõni teistsugune lahendus reaalselt teistsuguste hindadeni. Seda silmas pidades ei pea me hetkel selles küsimuses seisukoha võtmist ka otstarbekaks,» leidis amet.

Reisijaid vedavaid ronge ja busse saaks ameti selgitusel konkurentsiseaduse tähenduses käsitleda konkurentidena vaid siis, kui nad tegutsevad samal kaubaturul. See tähendab, et reisimine rongi või bussiga peaks olema tarbija jaoks hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasututstingimuste ning tarbimis- ja muude omanduste poolest asendatav.

Konkurentsiameti tellimusel viis OÜ Uuringupartner 2020. aasta lõpus läbi küsitluse rongide ja bussidega Tallinna-Tartu liinil sõitvate reisijate seas. Muuhulgas näitas uuringutulemus, et rong ja buss ei ole reisijate jaoks asendatavad kaubad, kuna 10-protsendise hinnatõusu jätkaksid ligi kolm neljandikku küsitluses osalenud reisijatest sama transpordivahendi kasutamis. Seetõttu ei saa ameti hinnangul pidada käesoleval ajal reisirongi ja bussi samal kaubaturul tegutsevateks turuosalisteks.

Amet peab vajalikuks täiendavalt selgitada, et isegi kui pidada reisijaid vedavaid ronge ja busse konkurentideks, ei näita hetke olukord turgudel võimalike konkurentsiõiguslike probleeme, mis oleks tingitud reisirongipiletite võimalikust liiga madalast hinnast. Ameti andmetel puuduvad märgid selle kohta, et bussiettevõtted oleksid Eestisiseste kaug-liinide teenindamisel reisirongide piletihindade tõttu raskustes ja loobumas edasise teenuse osutamisest.

Märksõnad
Tagasi üles