Eesti Energia investeerib süsinikuneutraalsuse teadusuuringutesse

PM Majandus
Copy
Eesti Energia õlitehased Narva lähedal Auveres.
Eesti Energia õlitehased Narva lähedal Auveres. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Eesti Energia investeeris mullu teadus- ja arendustöösse 11 miljonit eurot, et töötada välja lahendused tootmise keskkonnajalajälje vähendamiseks ning klientidele nutikamate ja kasulikumate teenuste pakkumiseks.

Eesti Energia on võtnud eesmärgiks jõuda aastaks 2045 süsinikuneutraalsuseni. Üks määrav samm sellel teekonnal on muuta praegune vedelkütuste tööstus Ida-Virumaal ringmajandusel põhinevaks CO2 vabaks keemiatööstuseks.

Eesmärkide saavutamiseks uuritakse koos teadlastega, kuidas püüda kinni ja kasutada efektiivselt ära tootmisel tekkiv CO2, võtta vedelkütuste tootmisel kasutusele seni ära põletatud või prügilatesse ladestatud prügiplastid ning tõsta olemasolevate toodete kvaliteet tasemele, et need vastaksid keemiatööstuse kõrgetele standarditele, teatas Eesti Energia.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul võimaldab koostöö maailma tasemel tippspetsialistidega viia ellu ettevõtte strateegilisi eesmärke teekonnal süsinikuneutraalsuseni. Samuti annab innovatsioon selgelt kasu ka ärilises mõttes. Lisaks jäi enam kui 90% mullu teadus- ja arendustöösse investeeritud rahast Eestisse.

«Iga Eesti Energia teadus- ja arendusprojekt on ühel või teisel moel maailmas ainulaadne, luues teadmisi ja oskusi, millega saame enda ja oma klientide keskkonna jalajälge vähendada läbi nutikate ja innovaatiliste lahenduste,» ütles Vals. «Näiteks oleme välja töötanud ainulaadse lahenduse plastijäätmete ümbertöötlemiseks ja elektrivõrgu stabiliseerimiseks muu hulgas taastuvenergia varadega. Oluline on märkida, et sisuliselt kõikidesse koostööprojektidesse on kaasatud ka siinsed teadusasutused, mis tähendab seda, et me ei loo seda tarkust vaid enda jaoks, vaid toetame ka meie ülikoolide ja teadlaste arengut.»

Tihedat koostööd teeb Eesti Energia siinsete kõrgkoolidega. Ennekõike Tallinna Tehnikaülikooliga, aga ka Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga. Samuti teeb ettevõte teadus- ja arendusalast koostööd rahvusvaheliste suurettevõtetega.

Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektori Sven Illingu sõnul sõlmiti viimase viie aasta jooksul EE kontserni ettevõtetega 66 teadus-arendusvaldkonna lepingut, neist eelmisel aastal 12.

«Multidistsiplinaarses koostöös analüüsime, katsetame ja töötame välja innovaatilisi lahendusi, mis aitavad saavutada nii Eesti Energia kui ka Eesti riigi ambitsioonikaid strateegilisi keskkonnaalaseid ja energiajulgeoleku eesmärke,» ütles Illing.

Eesti Energia eelmise aasta kõige olulisemad partnerid teadus- ja arenduskoostöö vallas olid TalTech ja TalTechi Virumaa kolledž, Tartu Ülikool ja ka Eesti Maaülikool ning rahvusvahelised suurkorporatsioonid erinevatest valdkondadest nagu energeetika tehnoloogiad, taastuvenergeetika, naftakeemia.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles