R, 29.09.2023

Ministeerium: Eesti toiduga kindlustatus on tagatud

BNS
Facebook
Comments
Maaeluminister Urmas Kruuse.
Maaeluminister Urmas Kruuse. Foto: Eero Vabamägi

Maaeluministeeriumis valminud põllumajanduse, kalanduse, maaelu ja toiduainetööstuse (PÕKAT) 2021. aasta ülevaade näitab, et Eesti toiduga kindlustatus on tagatud ja seda jätkub ka ekspordiks.

«Kogu põllumajandus- ja toidutootmissektorit hõlmav ülevaade näitab, et 2021 oli kokkuvõttes vaatamata keerulistele oludele küllaltki hea aasta. Suuri kõikumise viimaste aastate võrdluses pole olnud, stabiilne seis püsis,» ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

«Siinsete põllumeeste ja toidutootjate hea töö tulemusel ulatub Eesti isevarustatus olulisimates lõikudes nagu piima-, teravilja- ja kalatoodangu osas märgatavalt üle siseriikliku vajaduse, lisaks jagub ka ekspordiks. Teiste olulisemate toidugruppide lõikes nagu näiteks sea- ja veiseliha katavad siinsed tootjad eestimaalase toidulaua vajaduse ära suures ulatuses,» märkis Kruuse.

Maaeluministri sõnul on Kremli agressioon Ukrainas survestanud ettevõtteid ja tootmisüksusi küll alates veebruarikuu lõpust, kuid samas erinevad üleilmsed arengud ja kriisid on põllumehi ja toidutootjaid mõjutanud juba mitmel viimasel aastal.

«Samas peab iga tootja tänases maailmas üha enam vaatama, kuidas ta riske maandab ning millised on ta edasised perspektiivid. Toidujulgeolekule mõeldes ei pea me mõtlema ainult sõjale, vaid kestmisele ja keskkonnale ka tulevikus,» ütles Kruuse.

Ministri sõnul on riigile võrdselt olulised strateegilise varu tagav suurtootmine ning samuti väikeettevõtted, mis väärtustavad lähikaubandust, tagamaks säästlikke tootmisviise järgivate toodete jõudmise ringlusse väiksemates piirkondades ja kogukondades.

«Praegune olukord sunnib ettevõtteid veelgi enam leidma alternatiive Venemaa energiasõltuvuse vähenemiseks, mis kaudselt aitab suunduda kestlikuma tootmise poole. Samas tuleb tõdeda, et ka idast tulevatele väetistele tuleb leida alternatiiv,» nentis Kruuse.

«Eestis on veel piisavalt loomakasvatust – tark sõnnikumajandus koos haljasväetistega võib leevendada lämmastikuvajadust ning aidata kaasa alternatiivenergiale biogaasi näol,» lausus minister.

Põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus oli 2021. aastal 1,088 miljardit eurot ehk 9 protsenti enam võrdluses eelnenud aastaga. Teraviljasaak, 1 290 000 tonni, oli 2021. aastal küll viiendiku võrra väiksem kui eelnenud aasta rekordsaak, kuid oli siiski viimase viie aasta keskmise tasemel.

Eestis toodeti 2021. aastal liha 80 020 tonni. Liha kogutoodang suurenes 2021. aastal eelnenud aastaga võrreldes 0,1 protsenti. 2020. aastaga võrreldes toodeti enam linnu- ja veiseliha ning vähem sea-, lamba- ja kitseliha. Linnuliha toodeti 2021. aastal 23 044 tonni, mis on viimase kümnendi suurim linnuliha toodang.

Statistikaameti lühiajastatistika andmetel tootsid toidutööstuse ettevõtted 2021. aastal kokku pea 1,8 miljardi euro eest toodangut, millest umbes kolmandik eksporditi.

Eestis toodetud või töödeldud põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport küündis 2021. aastal hinnanguliselt 1,1 miljardi euroni, mis on 9 protsenti Eesti päritoluga kaupade koguekspordist. Võrreldes 2020. aastaga suurenes eksport 3,5 protsenti.

2021. aastal maksti põllumajanduse, toiduainetööstuse, maaelu ja kalanduse arenguks toetusi kokku ligemale 363 miljoni euro ulatuses. Toetusest 87 protsenti rahastati Euroopa Liidu fondidest.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles