E, 2.10.2023

EAS peab riigile osaliselt tagastama ettevõtlusteadlikkuse toetuse

BNS
Facebook
Comments
EASi logo.
EASi logo. Foto: Mihkel Maripuu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peab väliskaubandus- ja ettevõtlusministri korraldusel tagastama rahandusministeeriumile 149 985 eurot ettevõtlusteadlikuse toetust, sest vastavas projektis ei arvestatud tulude teenimisega.

Toetusskeemi alusel viib EAS ellu väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud ekspordi arendamise tegevusi. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, selgub ametlikust dokumentatsioonist.

Möödunud aasta novembris sõlmisid EAS ja Sihtasutus Kredex ühinemislepingu, mille tulemusel tekkis Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS), mis on EAS-i õigusjärglane. EAS lõpetas ühinemise tulemusel tegevuse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium võtab endale EAS-i funktsiooni toetuse tagasinõude otsuse tegemisel, kui EAS on toetuse saaja, et tagada rakendusüksuse kohustuste lahusus.

Toetusskeemi järgi on projekti üheks tegevuseks rahvusvahelistel messidel ühisstendide korraldamine. Asjast huvitatud ettevõtjad saavad ühisstendil osaleda oma väljapanekuga ning peavad selle eest tasuma EAS-ile osalustasu. 2021. aastal oli selliseid tasusid kokku 149 985 eurot.

Toetusskeemi järgi ei ole projekti rahastamisel arvestatud tulude teenimisega. Projekti elluviimise kogukulu eelarve 14 100 000 eurot koosneb täielikult abikõlblikest kuludest.

Finantskorrektsiooni otsus tehakse toetuse vähendamiseks, kui toetuse saaja teenib abikõlblikest kuludest maha arvamisele kuuluvat puhastulu.

Projekti elluviimisel teenitud puhastulu tuleb maha arvata välja makstavast toetusest juhul, kui projekti abikõlblikud kulud ületavad enne puhastulu mahaarvamist 100 000 eurot ning tulud on teenitud abikõlblikkuse perioodil.

MKM on eespool toodut arvestades kohustatud arvestama projektile makstavast toetusest maha teenitud puhastulu.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles