Aab: piirkondade arendamine vajab paremat koordinatsiooni (1)

BNS
Copy
Jaak Aab
Jaak Aab Foto: Postimees

Valitsuse heakskiidul asub rahandusministeerium koostama pilootprojekti kava, et toetada senisest tõhusamalt ministeeriumide ja omavalitsuste koostööd Eesti piirkondade arendamisel.

Kava kohaselt sõlmiks iga piirkond tulevikus eesmärgipärase arenguleppe, mille paneks kokku vastav regionaalne nõukogu.

«Regionaalareng on eeskätt valitsuse, mitte omavalitsuste vastutus, kuid tulemuslik regionaalpoliitika saab toimida üksnes siis, kui seda tehakse kõikide osapoolte koostöös,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Oleme seadnud eesmärgiks töötada välja riigi ja piirkondade vaheliste kokkulepete süsteemi, mis aitaks arengut toetavad tegevused paremini kohapealsete eesmärkidega siduda ning tagaks osapoolte vahel parema koordinatsiooni,» selgitas minister. «Näiteks on sarnane töö omavalitsuste, ettevõtjate ja riigi koostöös läbi tehtud Ida-Virumaal õiglase ülemineku kava koostamisel.»

Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse poliitika osakonna juhataja Mart Uusjärve sõnul keskenduksid arengulepped esialgu majanduse regionaalse konkurentsivõime tõstmisele, ent tulevikus võib kaasata ka teisi valdkondi, näiteks keskkonnateemasid. «Valime projekti jaoks välja kindlad pilootpiirkonnad, et näha ja hinnata, missugused alternatiivid toimivad ja kas lahendused oleksid tulevikus rakendatavad üle-eestiliselt,» märkis Uusjärv.

Pilootprojekti kava peaks rahandusministeeriumi eestvedamisel valmima aasta lõpus. Piirkondliku spetsialiseerumise ja konkurentsivõime alase koostöö tugevdamiseks kaasatakse ka rahvusvahelisi eksperte, kasutades selleks Euroopa Komisjoni reformide ettevalmistamise rahastu (Technical Support Instrument) võimalusi. Meede on ellu kutsutud, et aidata Euroopa Liidu riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Arengulepete ning nende rakendamiseks ja seireks vajalike piirkondlike nõukogude loomine toetab nii valitsuse valdkondliku poliitika planeerimist, erinevate osapoolte kaasamist kui ka arengute seiret.

Uue kontseptsiooni väljatöötamine on seatud eesmärgiks valitsuse 2021–2023 tegevusprogrammis, et siduda valdkonnapoliitika ja regionaalarengut toetavad meetmed tasakaalustatud piirkondlike eesmärkide ja vajadustega.

Tagasi üles