R, 29.09.2023

Startup-viisat kasutanud idufirmade käive ulatus miljardi euroni

BNS
Facebook
Comments
Raha. Foto on illustratiivne.
Raha. Foto on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks

Startup-viisa programmis osalevad Eesti iduettevõtted maksid möödunud aastal kokku ligi 90 miljonit eurot tööjõumakse ning nende kogukäive ulatus samal ajal miljardi euroni.

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juhi Annika Järsi sõnul kasutavad täna startup-viisat kõik Eesti suurimad iduettevõtted. Välistalentide palkamiseks on 146 iduettevõtet taotlenud startup-staatust, 124 Eesti iduettevõtetet on programmi kantud selle algusest peale.

«Lisandväärtus, mida välisasutajad ja Eesti iduettevõtetesse tööle asunud välistalendid on loonud nii idusektorile kui ka Eesti riigile avaldavad muljet. Möödunud aastal töötas 310 inimest iduettevõtetes, mis on asutatud startup-viisa programmi abiga ning neid töökohti on viiendiku võrra enam, kui aasta varem. Lisaks maksid iduettevõtted riigile 4,2 miljonit eurot tööjõumakse ning nende kogukäive oli 37,4 miljonit eurot,» lausus Järs pressiteates.

Startup-viisa staatusega Eesti iduettevõtted olid möödunud aastal tööandjaks 5677 inimesele, kellest ligi 30 protsenti on välismaalased ning kokku tasuti 89,9 miljonit eurot tööjõumakse. 2021. aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 925 töötajat. Kõige rohkem on Eestisse tulnud töötajaid Venemaalt, Indiast, Brasiiliast ja Ukrainast.

Järs toonitas, et startup-viisa programmi abiga toovad iduettevõtted spetsiifiliste oskustega töötajaid, keda neil ei õnnestunud leida Eestist.

«Reeglina on tegemist kitsa ala spetsialistidega, kellel on ka idusektori keskmisest kõrgem haridustase. Välismaalased panustavad eelkõige rahvusvahelisse äriarendusse, tehnoloogia loomisesse, samuti Eestis loodud toodete ja teenuste globaalsesse müüki ja turundusse,» märkis ta.

Möödunud aastal taotles startup-viisa programmis osalemist 765 iduettevõtet, neist 16 protsenti olid edukad. «Viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab ettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu. Rahuldatud taotluste protsent on viimastel aastatel langenud, kuid see näitab seda, et huvi on kasvanud ja taotlejate arv on suurenenud, kuid kaugeltki mitte kõik soovijad ei vasta nõuetele ega saa komisjonilt rohelist tuld,» selgitas Järs.

Startup-viisa programmi raames on aastate jooksul väljastatud 932 positiivset otsust iduettevõtte asutamiseks Eestis. Startup andmebaasis olevatest iduettevõtetest on programmi abil asutatud 250 ettevõtet ehk iga viies Eesti idufirma.

2021. aastal sai Eestis iduettevõtte asutamiseks loa 171 välisasutajat, kes asutasid 36 uut iduettevõtet. Välismaalaste poolt Eestis asutatud iduettevõtted tegutsevad enamasti äritarkvara ja -teenuste valdkonnas, kokku tegutseb valdkonnas 52 iduettevõtet. Sellele järgneb reklaami- ja loometehnoloogiate valdkond 31 iduettevõttega ning lõpptarbijale suunatud toodete ja teenuste tegevusvaldkonnas tegutseb 29 iduettevõtet.

2017. aasta jaanuaris käivitatud startup-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada.

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning maksu- ja tolliameti ja statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi viib ellu Kredex ja programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles