L, 30.09.2023

Venemaa laevaregister väljastab dokumente Eesti Vabariigi nimel

Jaano Martin Ots
, toimetaja
Facebook
Comments 1
Parvlaev Ormsö Rohuküla sadamas, taustal parvlaev Regula
Parvlaev Ormsö Rohuküla sadamas, taustal parvlaev Regula Foto: Erik Prozes / Postimees

Rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja lisatud Venemaa riiklikul laevaregistril RS on jätkuvalt õigus väljastada konventsionaalseid laevandusdokumente Eesti Vabariigi nimel. Parvlaevad Kihnu Virve, Soela ja Ormsö otsustas transpordiamet Vene klassiühingust ära tuua.

Sel nädalal selgus, et Venemaa laevaregistris RS on klassifitseeritud Eesti riigile kuuluvad parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela ning nende iga-aastase tehnilise järelevalve eest tasutakse Venemaa laevaregistrile RS, mis täidab ühtlasi ka laevade klassiühingu rolli.

Laevadel on küll sinimustvalge lipp, kuid iga-aastast tehnilist järelevalvet teeb ning merekõlblikkuse tunnistused väljastab Venemaa laevaregister RS, mille eest esitab arveid selle sajaprotsendiline tütarettevõte Eestis, Mereregistri Laevade Eesti AS.

Teadmata päritolu otsus

Kas sanktsioneeritud Vene laevaregistrile ja klassiühingule kehtestatud sanktsioonid ka tütarettevõttele laienevad, ei ole riigiametnikud veel vastanud.

Teoreetiliselt peaks laevade klassiühingu teenuse katkemisel lõppema ka laevade merekõlblikkuse tunnistuste kehtivus. Sanktsioonide järgi ei saa alates aprillist vajalike tehnoülevaatuste, dokiülevaatuste, tuukritööde ja muude toimingute eest sanktsioneeritud organisatsioonile enam maksta.

Kes ja miks otsustas nõuda hankedokumentides parvlaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela ehitamisel ja hilisemal käitamisel klassiühingu kasutamist, kui sama töö oleks võinud ära teha ka veeteede amet, ei ole ministeeriumilt ega transpordiametilt õnnestunud vastust saada. Pole õnnestunud saada vastust ka küsimusele, kui palju Eesti riik Venemaalt klassiühingu teenuse ostmisega raha kokku hoidis.

Kihnu, Vormsi ja Soela-Triigi liini laevad ehitanud Saaremaa laevatehasest Baltic Workboats kinnitati, et kuna klassiühingu kasutamise nõue oli laeva ehitamisel hankedokumentides sees, siis valiti toona rahvusvaheliselt tunnustatud ühingute seast kõige soodsam.

Nii anti laevad riigile üle koos dokumentatsiooniga, mis sidus nende tehnilise järelevalve Venemaa ettevõttega ja kuna üldiselt pole ilma mõjuva põhjuseta tavaks laevade klassiühingut vahetada, on koostöö Vene ettevõttega jätkunud.

Laevad tuuakse teise klassiühingusse

Ametnike sõnul oli Vene laevaregistri kasutamine puht majanduslik otsus, sest toona oli Vene register tunnustatud registrite hulgas – kuni algas sõda ja Vene laevaregister lisati sanktsioneeritud ettevõtete nimekirja ning tehingute tegemine sellega keelati.

Keskerakondlase Taavi Aasa juhitav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium püüdis uudise avalikuks tulles hämada ning selgitas, et sanktsioonide ulatus pole selge, et sanktsioonid puudutavad ainult finants- ja väärtpaberitehinguid, et laevade kõlblikkustunnistused kehtivad, laevadele sanktsiooniohtu pole, nagu pole riigil ka etteheiteid Vene registrile.

Siiski saatis transpordiamet kolmapäeval laevu lepingu alusel kasutavale aktsiaseltsile Kihnu Veeteed kirja, milles palutakse esimesel võimalusel küsida klassiühingutelt Lloyds Register, DNV GL ja BV ja hinnapakkumised parvlaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela klassifikatsiooniühingu muutmiseks ning esitada need transpordiametile.

Ministeerium jättis aga kommenteerimata kõige olulisema: sanktsioneeritud Venemaa mereregistril RS on volituse alusel jätkuvalt õigus väljastada Eesti Vabariigi nimel konventsionaalseid dokumente, sealhulgas ka laevade tehnilise ülevaatuse tunnistusi ja merekõlblikkuse tunnistusi. Kes, millal ja miks Vene registrile RS sellise volituse andis, ei olnud ministeeriumi ega ka transpordiameti ametnikud nõus kommenteerima.

Küsimustele Eesti laevade hoidmise kohta Venemaa laevaregistri- ja klassiühingus RS ei ole alates teisipäevast vastanud ka peaminister Kaja Kallas.

Laevade klassiühingu järelevalveteenus

Klassiühingu teenus hõlmab kogu laeva elutsüklit ning järelevalve laeva üle on kohustuslik. 

Venemaa laevaregister RS oli reisiparvlaevade Kihnu Virve, Soela ja Orsmö ehitamise hanke väljakuulutamise hetkel üks seitsmest rahvusvaheliselt volitatud klassiühingust, kes võis reisilaeva ehitust läbi viia. Ehitusele aga järgneb järelevalve laeva üle ehk regulaarne merekõlblikkuse ja ohutuse kontroll.

Teenustasu sõltub laevast, näiteks reisilaevadel on vaja iga-aastast ülevaatust, millele lisanduvad regulaarsed dokiülevaatused, vahepealsed tuukriülevaatused ja muud jooksvad kontrollid.

Iga viie aasta tagant uuendamist vajavate merekõlblikkuse tunnistuste väljastamine on kulukam, jooksev järelevalve jääb Kihnu Virve klassi laeval suurusjärku alla kümne tuhande euro aastas. 

Eestis kehtestatud erisusena teeb Eesti riik ise parvlaevade ohutusvarustuse kontrolli ning seda ei pea laeva omanik klassiühingult tellima. 

Kommenteerib Transpordiameti ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor Marek Rauk (kirjapilt muutmata):

Hankelepingus tõesti ei hakatud omal ajal piirama või otse ütlema, millise klassifikatsiooniühingu ehitaja peab valima. Ehitaja sai valida nende hulgast, kellega omal ajal Veeteede Ametil oli sõlmitud haldusleping. Vastavalt meresõiduohutuse seadusele peab üle 500 kogumahutavusega laev olema volitatud klassifikatsiooniühingu järelevalve all (MSOS §12 lg 3).

Hinna osas me spekuleerida ei oska ja BWB vastust kommenteerida ei saa. Fakt on see, et pakkumuse esitamisel optimeerib iga pakkuja ka kõiki eraldiseisvaid komponente eraldi ja nii kujunes kindlasti ka klassifikatsiooniühingu valik. Määravaks oli kindlasti ka kohaliku esinduse olemasolu, mis lihtsustab asjaajamist.

Transpordiametil ei ole infot teenuse iga-aastase maksumuse kohta, sest lepingu järelevalve teenuse osutamise kohta teeb operaator. Kuna ehitusest alates on kolm laeva olnud Vene Mereregistri tehnilise järelevalve all, siis muud valikut ei ole operaatoritel olnud. Seega küsimus, kas keegi on odavam või kallim, ei olegi siin asjakohane. Omanikuna saatsime palve klassi vahetuseks välja ja seal andsime suunise võtta hinnapakkumised klassi vahetamiseks kolmelt ühingult: BV, DNV ja RINA.

Oluline on siin mainida, et tänaseni on Vene Mereregister ELi poolt tunnustatud klassifikatsiooniühing, kelle hulgast liikmesriigid saavad valida omale halduslepingu sõlmimiseks partnereid ja seda tunnustust pole keegi ära võtnud. Tänase seisuga on Vene Mereregister küll sanktsioonide all, aga see puudutab vaid finantsturgudele juurdepääsu.

Lisan ka sanktsiooni ingliskeelse sõnastuse:

It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments, issued after 12 April 2022.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles