Lux Express pöördus Elroni hinnatõusu pärast konkurentsiametisse

BNS
Copy
Elroni rong
Elroni rong Foto: Mihkel Maripuu

Lux Express soovib konkurentsiametilt seisukohta, kas ameti hinnangul on õiguspärane olukord, kus Elronile on linnadevahelise liikuvusteenuse hinnastamisel jäetud praegune vabadus oma teenuse hinnastamiseks, olukorras kus ettevõtte tegevust doteerib riik.

2021. aasta lõpus sai teatavaks, et tänavu 1. jaanuarist tõusevad reisirongide piletihinnad. «Kuivõrd reisirongiliiklust korraldatakse riigi ja vedaja vahel sõlmitud avaliku teenindamise lepingu (ATL) alusel, siis kehtestas reisirongide uued kõrgeimad piletihinnad ja nende arvestamise alused majandus- ja kommunikatsiooniminister enda määrusega,» märkis Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos kirjas konkurentsiametile.

Lux Express Estonia AS käsitleb ATL alusel sõitvat reisirongi enda konkurendina, mis tegutseb linnadevaheliste liikuvusteenuste osutamisel samal kaubaturul. Reisirongi piletihind on Roosi sõnul Lux Expressi jaoks oluline turuolukorrast tingitud kitsendus, millega ettevõte peab arvestama enda piletihindade kehtestamisel.

«Teatavasti on reisirongiliikluse opereerimine olulises osas riigieelarvest doteeritud tegevus ning piletitulu ei kata isegi 50 protsenti teenuse korraldamisega seotud kuludest,» osutas Roos. Seega – kuivõrd reisirongidega korraldatavat liikuvusteenust pakutakse lõpptarbjale allpool teenuse korraldamise omahinda, on ATL-i alusel osutatava teenuse hinnastamisega tekitatud linnadevaheliste liikuvusteenuste kaubaturul turumoonutus, leiab ta.

Teenuse lõpptarbijale osutamisega allpool teenuse korraldamise kulupõhist omahinda püüab riik muuta liikuvusteenust sõitjatele paremini kättesaadavaks kui oleks tavapärastes turutingimustes kujunev teenus ning seeläbi suunata ühisliikuvust kasutama rohkem tarbijaid. «Sellise tegevuse eesmärgiks on üldjuhul väiksema maksejõuga ühiskonnagruppidele eluliselt vajalike teenuste kättesaadavaks tegemine ja/või tarbijate motiveerimine kasutama väiksema kahjuliku keskkonnamõjuga liikumisviise,» selgitas Roos.

Seega on ATL alusel liikuvusteenuste korraldamine käsitletav avaliku teenuse tellija poolt kaalutletud ja eesmärki arvestades proportsionaalse mõjuga turumoonutuse teadliku tekitamisena suunamaks reisijateveo kaubaturu toimimist sotsiaalmajanduslikult soodsamas suunas.

Lux Expressi arvutuste kohaselt on alates 1. jaanuarist kehtivad Tallinn–Narva ja Tallinn–Tartu reisirongide piletihinnad 39,6 protsenti kuni 70,6 protsenti madalamad kui ministri määrusega kehtestatud hinna ülempiir. «Seejuures on määrusega kehtestatud tariifide alusel arvutatud piletihinna ülempiiri ja tegelikult kehtestatud piletihindade erinevus suurem tavapärasest kiiremate ekspressrongide ja esimese klassi piletite puhul,» märkis Roos.

Seejuures valitseb tema sõnul olukord, kus tegelikult kehtivaid piletihindasid, mis määravad ka tekitatava turumoonutuse intensiivsuse, ei ole kehtestanud mitte ATL-i tellijat esindav majandus- ja kommunikatsiooniminister vaid ATL-i täitjaks olev AS Eesti Liinirongid. «Seega on kujundatud olukord, kus linnadevahelise liikuvusteenuste kaubaturul teiste kommertsalustel tegutsevate turuosalistega konkureeriv teenusepakkuja, kes opereerib riigihanget läbiviimata sõlmitud ATL alusel, saab läbi enda hinnastamisotsuste mõjutada tekitatava turumoonutuse ulatust,» selgitas Roos.

Ühtlasi on Elron kehtestanud ministri poolt määratletud hinna ülempiiridest kõige enam kõrvale kalduvad hinnad esimese klassi piletitele ja tavapärasest kiirematele ekspressirongide piletitele ehk teenustele, mille puhul ei ole primaarne üks ATL-i sõlmimise eesmärkidest – väiksema maksejõuga ühiskonnagruppidele eluliselt vajalike teenuste kättesaadavaks tegemine.

Sellest lähtuvalt palub Lux Express konkurentsiameti kujundada seisukoht, kas on õiguspärane olukord, kus ATL-i alusel osutatava linnadevahelise liikuvusteenuse hinnastamisel on Elronile, ehk lepingu täitjale, jäetud niivõrd suur vabadus teenuse hinnastamiseks ning sellega tekitatud olukord, kus Elron saab määrata turumoonutuse intensiivsuse.

Ühtlasi soovib ettevõte ameti hinnangut, kas ja milliste mehhanismidega peaks ATL-i alusel osutatava liikuvusteenuse tegeliku hinna kehtestav osapool veenduma, et teenuse kulupõhisest omahinnast madalama hinnaga võõrandamise korral on tekitatav turumoonutus põhjendatud ja proportsionaalne ATL-i sõlmimise eelduseks olevate sotsiaalmajanduslike eesmärkidega.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles