L, 3.06.2023
Laienev Net Group värbab julgust ja initsiatiivi
Foto: Net Group OÜ
Facebook Twitter

Net Group on hinnatud tööandja Eesti IT-sektoris. Tarkvara- ja äriarenduse ettevõtte suureks missiooniks on viia ellu projekte, mis loovad meile jätkusuutlikuma tuleviku. Mõne aasta jooksul on Net Group-il plaanis avada harukontor eksootilisel Sansibaril, kus ettevõtte töötajad saaksid käia aeg-ajalt tööl ja talvitumas.

Net Group on seadnud ülimalt kõrged sihid ning võtab ette ainult mõtestatud ning missiooniga projekte, kus nutika tarkvaraga parandatakse elu maailmas. Tarkvaralahendustega tõstetakse inimeste elukvaliteeti, aidates noortel saada paremat haridust ning aidates riikide valitsusasutustel pakkuda digilahenduste kaudu oma kodanikele paremat elukvaliteeti, samas hoides loodust ja keskkonda tulevastele põlvedele. Eestis arendab Net Group Microsofti kõige uuemate tehnoloogiate põhjal maailmas ainulaadset riigi vabavaralist juturobotit, mille kaudu oleks inimestel võimalik pöörduda oma riigi poole ööpäevaringselt ning saada vastuseid kõigile küsimustele ühest kohast.

Sõnad võivad tunduda suured, kuid nendel on tõsi taga. Tarkvara on saanud kaasaegse elu lahutamatuks osaks, mistõttu lähtub Net Group vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest: Net Group ei tee lahendusi, mis toetaks diktatuure või millega arendataks loodust saastavaid tehnoloogiaid.

Net Group suvepäevad
Net Group suvepäevad Foto: Net Group OÜ

Milline inimene on oodatud?

Just eelmainitud visiooni ja missiooni tõttu otsib Net Group oma meeskonnaga liituma eeskätt sarnaste väärtushinnangutega inimest, kes naudib töökeskkonda, kus ta saab kasvada tugeva ja usaldava meeskonna liikmeks. Net Group-i töötaja on iseseisev ja positiivne, ta julgeb katsetada, kombata piire, kaasata teisi, anda ja võtta vastu tagasisidet ning toetada tiimikaaslasi.

Kahtlemata on oluline, et tulevane Net Group-i meeskonna liige oleks arendajana, projekti- või tootejuhina juba kogenud ja tasemel, kuid samas ka valmis pidevalt arenema ning ennast täiendama.

Seega nõudmised kandidaadile on korralikud, kuid samamoodi on seda ka palk, mida ettevõte oma töötajatele pakub. Siiski, ettevõte ning selle tänased töötajad hindavad isegi veel kõrgemalt ägedat meeskonda ja nii-öelda „õlatunnet“ ning mõtestatud ja missiooniga projekte, milles on võimalik Net Group-i meeskonnaliikmena kaasa lüüa.

Net Group-is ollakse kollektiivi usku ning tööd eelistatakse teha üheskoos ja pigem kontoris, kui nokitseda omaette distantsilt. Hübriidtöö, kus osad päevad ollakse kontoris ja osad kodus, on muidugi igati aktsepteeritav ja tavapärane rutiin.

Ilmselt ei tunneks end Net Group-is kodus inimene, kes eelistab pigem omaette toimetada ning ei tunne end niivõrd mugavalt meeskonnas. Tulenevalt ettevõtte projektide mastaabist ja ambitsioonist ei tunne end üleliia hästi inimene, kes eelistab rangelt etteantud ülesandeid täita, kesksel kohal on ikkagi motiveeritus, initsiatiiv ning meeskonnavaim. Net Group sobib eeskätt neile, kel on motivatsioon ja ambitsioon seada eesmärke ning julgus võtta vastutus ja eesmärkide nimel ka reaalselt pingutada.

Miks?

Net Group pole lihtlabane koodivabrik vaid lahendab probleeme pidades silmas oma kliendi ärivajadusi suures plaanis. Enne kui sõrmed klaviatuuri puudutavad, peaks iga meeskonnaliige endalt küsima "Miks?", "Miks Sul seda vaja on?". Ja mõnikord ongi nii, et esialgu kliendi poolt ette kujutatud lahendus polegi üldse see, mida ta tegelikult vajab.

Seepärast panustatakse enne reaalse arendustööga alustamist Net Group-is olulisel määral aega tegeliku probleemipüstituse ning kliendi vajaduse väljaselgitamisele. Sellepärast vajabki Net Group eeskätt selliseid inimesi, kes on avatud mõttelaadiga ning julgevad küsida seda „miks“-küsimust. Küsida seda nii kliendilt, oma meeskonnaliikmetelt kui ka vahel iseendalt. Sestap ongi proaktiivsus Net Group-i meeskonnas nõnda kõrgelt hinnatud.

Juba täna Eesti üks juhtivaid IT-ettevõtteid, on Net Group seadnud selgelt eesmärgiks kasvada 5 aastaga kaks korda suuremaks. Ägedaid ja laiahaardelisi projekte viiakse ellu Eestis, Euroopas, Aafrikas ja Põhja-Ameerikas. Täna on Net Group-ist välja kasvanud iseseisvad suure potentsiaali ja ambitsiooniga spin-off ettevõtted Synerall ja Depowise, kuid torus on veel mitu tugevat tarkvaratoodet, millega on alustatud globaalsetele turgudele laienemist.

Selleks, et oma kogemustepagasisse lisada ka panustamine ja koostöö Net Groupi eduloos, ongi tarvis olla initsiatiivikas ja anda endast julgelt märku, alustades siit: https://netgroup.com/careers/

Oled oodatud!

Facebook Twitter
Tagasi üles