P, 26.03.2023

Eesti on üks vähim prügi tootev riik Euroopa Liidus

BNS
Eesti on üks vähim prügi tootev riik Euroopa Liidus
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Prügi Tartus möödunud talvel.
Prügi Tartus möödunud talvel. Foto: Kristjan Teedema

Eurostati andmeil tekkis ülemöödunud aastal Eestis 383 kilogrammi olmejäätmeid elaniku kohta, Euroopa Liidus (EL) keskmiselt oli näitaja aga 505 kilogrammi inimese kohta.

ELi keskmine näitaja oli 2020. aastal nelja kilogrammi võrra suurem kui aasta varem ning 38 kilo suurem kui 1995. aastal. Kokku tekkis ELis 2020. aastal 225,7 miljonit tonni olmejäätmeid, üks protsent ehk 1,8 miljonit tonni rohkem kui 2019. aastal ja 14 protsenti ehk 27,7 miljonit tonni rohkem kui 1995. aastal.

Olmejäätmete kogus elaniku kohta erineb liikmesriigiti märkimisväärselt. Näitaja oli 2020. aastal kõrgeim Taanis ja Luksemburgis, kus elaniku kohta tekkis olmejäätmeid vastavalt 845 ja 790 kilogrammi. Järgnesid 643 kilogrammiga Malta ja 632 kilogrammiga Saksamaa.

Teisalt madalaim oli näitaja 287 kilogrammiga Rumeenias, 346 kilogrammiga Poolas ja 364 kilogrammiga Ungaris. Eesti oli oma näitajaga vähima olmejäätmete koguse poolest liikmesriikide seas neljas.

Võrreldes 1995. aastaga vähenes olmejäätmete kogus elaniku kohta vaid seitsmes liikmesriigis: 36 protsenti Bulgaarias, 21 protsenti Ungaris, 18 protsenti Sloveenias, 16 protsenti Rumeenias, 10 protsenti Hispaanias, 9 protsenti Belgias ja üks protsent Hollandis.

Näitajate variatsioon riigiti tuleneb ühelt poolt erinevustest tarbimismustrites ja jõukuses, aga ka jäätmete kogumise ja käitluse mudelites.

Olmejäätmetest suunati 2020. aastal tagasi ringlusesse 67 miljonit tonni, tonni võrra vähem kui 2019. aastal. See tähendab, et elaniku kohta saadeti ELis ringlusesse keskmiselt 151 kilogrammi jäätmeid. Võrreldes 1995. suurenes töötlemisse saadetud jäätmete hulk kokku 44 miljoni tonni ehk 97 kilo võrra per capita.

Kompostimisele läks 2020. aastal 40 miljonit tonni jäätmeid ehk 90 kilo elaniku kohta, ligi kolm korda enam kui 1995. aastal, kui näitaja oli 14 miljonit tonni ehk 33 kilo elaniku kohta.

Vaatamata jäätmete tekke kasvule, prügilas ladustatud jäätmete maht vähenes 1995. aastaga võrreldes 58 protsenti, 121 miljonilt tonnilt 52 miljonile tonnile. See on keskmiselt 4-protsendine langus aasta kohta.

Märksõnad
Tagasi üles