Tuludeklaratsioonide esitamine algab ametlikult teisipäevast

BNS
Copy
Tuludeklaratsiooni esitamine. 
Tuludeklaratsiooni esitamine. Foto: Sander Ilvest

Maksu- ja tolliametile (MTA) tuludeklaratsioonide esitamine algab ametlikult teisipäevast ning deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 2. mai, tegelikult sai veebi teel deklaratsioone esitada juba ka möödunud nädala lõpus.

Kokku on oodata ligikaudu 750 000 deklaratsiooni esitamist, teatas amet.

Enammakstud tulumaksu asub MTA tagastama alates 25. veebruarist neile, kes deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja 18. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 3. oktoobril.

Eelmisel aastal tagastas MTA enammakstud tulumaksu 196 miljonit eurot ning inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 75 miljonit eurot.

Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).

MTA soovitab deklaratsioonide esitamisel mitte kiirustada ning võimalusel teha seda elektrooniliselt. Esimestel nädalatel võivad teenindusbüroodesse tekkida pikad järjekorrad ning koroonaviiruse leviku tõttu tuleb sellisel juhul oodata õues. Büroosse tulles tuleb arvestada ka teiste teenuste pakkumisega, näiteks mullu lisandunud postipakkide deklareerimiskohustus on nende koormust veelgi suurendanud, mistõttu võib esimestel nädalatel minna tavapärasest kauem.

Kannatust tasub varuda aga ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel, kuna varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda. Samuti võib ootejärjekord olla pikk infotelefonil.

MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja toonitas, et enammakstud tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast. «Arusaadavalt on inimestel huvi oma tulumaksu kasutamise kohta, aga seda saavad kõik juba praegu vaadata e-MTA-st «Minu sissetulekud» rakendusest,» selgitas ta.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada. Deklaratsioonis on eeltäidetud kinnisvaratehingud, kuid lisada tuleb seotusmaksumus ning kinnisvara võõrandamisega seotud kulud.

«Eeltäitmistega soovime muuta tulude deklareerimist inimestele veelgi kiiremaks ja mugavamaks, aga see ei kaota inimese enda vastutust – eeltäidetud osad tuleb kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta,» ütles Oja.

Kolmandat aastat järjest saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa. Samuti on võimalik jätta enammakstud tulumaks ettemaksukontole maamaksukohustuse katteks.

E-teenindusse ei saa enam siseneda pangalingi kaudu, vaid selleks tuleb kasutada ID-kaarti, Smart-ID-d või Mobiil-ID-d. Internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni täitma minnes tuleb ennast uuesti autentida.

Möödunud aastal suurenes maksuvabastus füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE). Kui varasemalt sai FIE omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot, siis nüüd kuni 5000 eurot ning soodustus kohaldub ka töödeldud põllumajandussaadustele.

2021. aasta neljandas kvartalis saadud sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning 2022. aastale jääva osa deklareerida 2022. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2023. aastal.

Täiendava kogumispensioni ehk kolmanda pensionisamba sissemaksetelt saab tulumaksu tagasi, kui sissemaksed moodustasid kuni 15 protsenti isiku Eestis maksustatavast tulust ja jäid alla 6000 euro aastas. Oluline on see, et tulumaksu saab tagasi ainult enda kontole tehtud sissemaksetest. Lapse kontole tehtud sissemaksetelt vanem maksusoodustust ei saa – tulumaksu saab tagasi ainult konto omanik ehk laps, kui tal oli maksustatavat tulu.

Deklareerida tuleb välisriigist saadud tulu, sealhulgas nii tulu, millelt ei ole välismaal tulumaks kinni peetud kui ka tulu, millelt on tulumaks juba kinni peetud.

Samuti tuleb deklareerida krüptovara tehingutest saadud kasu. Oluline on seejuures, et krüptovara ei maksustata nagu väärtpabereid, vaid nagu vara. See tähendab, et inimene ei saa ühe tehingu kasumist maha arvata teiste tehingute kahjumit.

Tuludeklaratsioonis deklareeritakse ainult investeerimiskontole tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Kui väljamakse ületab sissemakseid, siis tekib maksukohustus. Kui kalendriaasta jooksul investeerimiskontole sissemakseid ega investeerimiskontolt väljamakseid ei tehtud, tuleb tuludeklaratsioonis teha vastav märge.

Valitsuse poolt loodud energiahinna toetusmeede maksustamisele ei lähe ning tuludeklaratsiooni täitmist ei mõjuta.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles