Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) müüb salajaste kestvuslepingutega puitu aastas ligi 3,2 miljonit tihumeetrit, sellest 70 protsenti jagavad omavahel 11 puiduettevõtete gruppi, ülejäänu läheb jagamisele 90 ettevõtte vahel.

«Eraomanik on hästi hinnatundlik: nii kui keegi maksab sadamas paar eurot rohkem, viib ta sinna. Aga see ongi see aspekt, mis sööks kohaliku töötluse siit välja. Kohalik ettevõtja ei suuda sellega konkureerida,» põhjendas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi puitu salajaste kestvuslepingutega alla oksjonihinna müümist, Postimehe teoreetilise arvutuse järgi viimasel viiel aastal kokku üle 52 miljoni euro väärtuses. «Sellega täidetakse Eesti metsapoliitikast tulenevat ülesannet tagada siinsetele puidutööstuse ettevõtetele pikaajaline areng vajaliku toorme tarnimisel riigimetsast,» toetas Kaubit keskkonnaminister Erki Savisaar (KE).