P, 10.12.2023

Tallink ja Tallinna Sadam sõlmisid kohtuvaidluses kompromissi

BNS
Copy
Esmaspäevast tuleb maksta Tallinki laevadel kütuse lisatasu.
Esmaspäevast tuleb maksta Tallinki laevadel kütuse lisatasu. Foto: Eero Vabamägi

AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril kompromissi, mille kohtulikul kinnitamisel lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus.

AS Tallink Grupp loobub kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest AS-i Tallinna Sadama vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid, teatasid ettevõtted börsile.

Tallinki nõue puudutas aastatel 2017, 2018 ja 2019 Tallinki makstud sadamatasusid Tallinna Vanasadamas, määrusega laiendati nõuet ka 2016. aastal makstud sadamatasudele. Kohtuvaidluse põhinõuete summa oli kokku 20,9 miljonit eurot, millele oleks lisandunud viivised.

Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliini sõitvatel reisilaevadel 10 protsendi võrra tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (ESI) põhineva soodustuse määra 14 protsendini reisilaevadele, mille ESI väärtus on 80 või suurem ning 8 protsendini reisilaevadele, mille ESI väärtus on vahemikus 65 kuni 79,9.

Sildumis-, jäätme- ja ratastehnika kaubatasude määrad ei muutu. Alates 2025. aastast on AS-il Tallinna Sadam õigus suurendada kokkuleppega hõlmatud tasusid tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse korral järgnevalt: kuni 6 protsendi tõusu korral THI muutuse ulatuses, kuid mitte enam kui 2 protsenti aastas. THI üle 6 protsendise tõusu korral 2 protsenti ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas indeksi tõus on suurem kui 6 protsenti aastas.

Tarbijahinnaindeksi languse korral ei ole Tallinna Sadamal kohustust langetada kompromissiga hõlmatud sadamatasusid, välja arvatud juhul, kui tarbijahinnaindeks langeb eelneval kalendriaastal enam kui 6 protsenti, millisel juhul langetab Tallinna Sadam kompromissiga hõlmatud tonnaaži- ja reisijatasusid vähemalt 2 protsenti aastas ning lisaks veel nende protsendipunktide võrra, mille osas THI aastane langus on suurem kui 6 protsenti.

Erandina eeltoodust on Tallinna Sadamal õigus muuta sildumis- ja jäätmetasusid, kui ettevõttest sõltumatutel põhjustel muutub teenusega seotud kulu, võttes proportsionaalselt arvesse algse kulu ja muutunud kulu vahet. Sildumistasu on Tallinna Sadamal õigus selliselt tõsta kuni 2 protsenti aastas, kuid mitte suuremas määras kui oleks proportsionaalselt kulupõhine sildumistasu kasv. Muudetud tasumäärasid rakendatakse kompromissi jõustumisele järgnevast kuust ning kokkulepitu kehtib 10 aastat kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest.

«Meil on hea meel, et oleme saavutanud oma pikaaegse ja hea koostööpartneriga mõlemale osapoolele sobiva kompromissi väga pikalt üleval olnud sadamatasude küsimuses, mis muudab Vanasadama sadamakülastuste hinnastust siin opereerivatele reisilaevadele,» märkis AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Tänan Tallinna Sadamat konstruktiivse läbirääkimisprotsessi ja järjekindlalt mõlemale osapoolele sobiva lahenduse otsimise eest viimastel kuudel,» lisas Nõgene.

«Tallinna Sadam vastutustundliku ja merendusvaldkonna strateegilise ettevõttena panustab rahvusvahelise reisijateveo ja laiemalt turismisektori taastumisse COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud sügavast langusest, et tagada sektori jätkusuutlikkus ja säilimine ka edaspidi ning võimaldada reisijate ja kaupade vaba liikumist Eesti ja teiste Läänemere äärsete riikide vahel,» kommenteeris kompromissile jõudmist AS-i Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm.

«Samuti on meile oluline, et oleme oma suurkliendiga pikka aega kestnud vaidluses kokkuleppele jõudnud ja vaatame nüüd koos julgemalt tulevikku.»

Saavutatud kompromissi täpset majanduslikku mõju on Tallinki sõnul tulenevalt viiruspandeemia jätkumisest keeruline hinnata.

Tallinna Sadama hinnangul on eelneva aasta reisijateveo mahte aluseks võttes tehingu arvestuslik negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele tänavu ligi 2 miljonit eurot. Samas nõustub ettevõte, et pandeemia tõttu on raske hinnata kompromissi järgnevate aastate majanduslikku mõju.

Kompromiss ei ole veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus määrusega. Selle kinnitamisel lõpetab kohus ühtlasi ka menetluse.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles