Saaremaa Ettevõtjate Liit on üheselt praamipileti hinnatõusu vastu

PM Majandus
Copy
Saaremaa ettevõtjad ei ole rahul praamipileti hinnatõusuga.
Saaremaa ettevõtjad ei ole rahul praamipileti hinnatõusuga. Foto: Mihkel Maripuu

Saaremaa Ettevõtjate Liit on ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt vastu suursaarte parvlaevaliini piletihinna määruse eelnõule.

Saaremaa Ettevõtjate Liit koostas endapoolse täiendava arvamuse suursaarte parvlaevaliinide piletihinna määruse eelnõule, mis edastati majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ja riigihalduse minister Jaak Aabile.

Edastatud kirjas rõhutati eelnõu negatiivseid mõjusid, mille tagajärjel Saaremaal halveneb ettevõtluskeskkond, väheneb konkurentsivõime ning hinnatõus mõjutab otseselt kõiki saarlasi kuna elu Saaremaal kallineb.

SEL on ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt igasuguse hinnatõusu vastu.

SEL on jätkuvalt seisukohal, et sellisel kujul antud põhjendustega ja ilma põhjalikumat taustauuringut läbi viimata on piletihindade tõstmine ebavajalik ja vastuvõetamatu kõikidele Saare maakonna elanikele ja ettevõtjatele.

«Parvlaevaühendus on Saaremaa ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt Saaremaa ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega,» märgiti SELi avalduses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teavitanud avalikkust, et tõstab alates 1. märt 2022. aastal olulisel määral suursaarte paevlaevaliinide piletihindu. Olgugi, et ministeeriumi ja suursaarte esindajate vahelistel varasematel kohtumistel oleme heas usus palunud diskussiooni, ühist arutelu ja koos tulevikku suunatud parimate võimalike lahenduste väljatöötamist, on SELi hinnangul ministeeriumi poolt käitutud monopoolselt ja vastutustundetult.

Suursaarte elanike ja esindajate seisukohti ja tagasisidet on täielikult ignoreeritud ning see on vastuvõetamatu. Plaanitava suursaarte parvlaevaliinide piletihinna eelnõuga kehtestatavad piletihinnamääruse muudatused mõjutavad otseselt kõiki Saaremaa elanikke ja ettevõtjaid – kaubad ja teenused kallinevad, sise- ja välisturistide külastatavus langeb olulisel määral ning kogu elu suursaartel kallineb märgatavalt.

«Oleme täna olukorras, kus uute piletihindade rakendumisel, maksab nädalavahetusel Saaremaad külastavale perekonnale edasi-tagasi parvlaevareis rohkem kui sõita Soom,» kirjutas SEL oma pöördumises. «Selline olukord on vastuvõetamatu. Turism- ja tootmissektorid moodustavad väga suure osakaalu Saaremaa ettevõtlusest. Viimased kaks aastat on tänu Covid-19 pandeemiale olnud paljudele ettevõtjatele äärmiselt keerulised ning mitmed ettevõtted on pidanud enda tegevuse lõpetama. Turismisektorist vaadatuna on pandeemia tagajärjel välisturistide külastatavus Saaremaal märgatavalt langenud. Seni sai positiivse näitena välja tuua vähemalt Eesti siseturismi kasvu, kuid piletihindade tõusuga nullitakse sissetulek ka selles sektoris. Tootmissektorile mõju hinnates on igaühele selge, et piletihindade tõusuga väheneb Saaremaa ettevõtete konkurentsivõime ning halveneb ettevõtluskeskond rohkem kui kunagi varem.»

SEL on jätkuvalt seisukohal, et sellisel kujul antud põhjendustega ja ilma põhjalikumat taustauuringut läbi viimata on piletihindade tõstmine ebavajalik ja vastuvõetamatu kõikidele Saare maakonna elanikele ja ettevõtjatele.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles