N, 30.03.2023

EVEA kritiseerib teravalt vilepuhuja seaduse eelnõu

BNS
EVEA kritiseerib teravalt vilepuhuja seaduse eelnõu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
EVEA asepresident Ille Nakurt-Murumaa.
EVEA asepresident Ille Nakurt-Murumaa. Foto: Herman-Erik Isop

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA esitas teisipäeval riigikogu õiguskomisjonile ja parlamendiliikmetele pöördumise, milles ettevõtjad kritiseerivad teravalt nn vilepuhuja seaduse eelnõu teksti.

Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu eesmärk on vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile kaitsta inimest, kes annab edasi talle teadaoleva olulise informatsiooni ohtliku või seadusvastase tegevuse kohta, võimaliku tagakiusamise eest nii töökohal kui mujal. Samuti on seaduseelnõus ette nähtud protseduur, kuidas korrektselt toimida rikkumise avastamise korral ja keda teavitada, aga ka ajakirjandusega suhtlemine rikkumise kahtluse korral. Seaduseelnõu järgi ei tohi ajakirjandust teavitada, enne kui info on edasi antud organisatsiooni sees või tehtud pöördumine rikkumisi menetleva asutuse poole, mis võib olla näiteks tööinspektsioon või prokuratuur.

EVEA asepresidendi, jurist Ille Nakurt-Murumaa sõnul on tegu tasakaalust väljas ja Eesti kontekstis ebavajaliku õigusliku regulatsiooniga, mis vastuvõtmisel tekitab ettevõtetele halduskoormust, mille mõju majandusele pole seadusandja piisavalt analüüsinud. Samuti ei ole eelnõuga lahendatud teavituste menetlemise reegleid. Ettevõtjad rõhutavad esindusorganisatsiooni pöördumises, et uus seadus võib soodustada alusetute kaebuste esitamist, mis tõstab ettevõtjate ja asutuseväliste menetlejate töökoormust ja põhjustab usaldamatuse õhkkonna töökollektiivis.

«Lisaks eelmainitule sisaldab eelnõu ebamõistlikke sanktsioone tööandjatele võimalike pisirikkumiste ja oletatavate rikkumiste eest, kus tegemist ei ole tegeliku ohuga avalikkusele – eelnõu seletuskirja kohaselt käsitletakse rikkumisena mitte ainult õigusrikkumisi ehk ebaseaduslikku tegevust või tegevusetust, vaid ka õigusnormide eesmärgiga vastuolus olevat tegu, mis formaalselt ei ole õigusrikkumine,» ütles Nakurt-Murumaa.

Nakurt-Murumaa tõdes, et kindlasti on vajalik selge reeglistik rikkumisest teavitamiseks suuremahuliste ja kallite ELi projektide puhul, kuid regulatsiooni laiendamine riigisisesesse õigusesse on ilmne liigagarus ning ülereguleerimine.

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr (EL) 2019/1937 on selgelt suunatud avaliku huvi tõsiselt kahjustavate Euroopa Liidu õiguse rikkumiste ennetamisele ja avastamisele. Direktiivi ülevõtmisel siseriiklikusse õigusesse tuleb välistada võimalus kuritarvitada teavituskanaleid ühe liikmesriigi või ELi mastaabis ebaoluliste, ettevõtetevaheliste või isikutevaheliste konfliktide klaarimise vahendina. Lisaks teavitaja kaitsele tuleb sellise ülevõtmise korral siseriiklikus õiguses tagada efektiivne kaitse ka isikutele, kelle peale kaevatakse ning alusetu kaebuse esitaja tuleb sanktsioneerida rangemalt kui eelnõus ette nähtud 300 trahviühikut. Praeguses eelnõus on sanktsioonid – trahv juriidilisele isikule 400 000 eurot versus füüsilisele isikule 1200 eurot – tasakaalust väljas. Kaitstes teavitaja isikut, tuleb välistada anonüümse kaebamise võimalus, kus kaebaja isikut ei ole võimalik tuvastada ka rikkumise menetlejal,» rääkis Nakurt-Murumaa.

Kuigi ülevõetav ELi direktiiv ei piira liikmesriikide võimalust rakendada seda laiemalt, kutsub EVEA seadusandjat mitte laiendama kõnealust ELi direktiivi siseõiguse valdkondadele, mida direktiiv ette ei näe.

Märksõnad
Tagasi üles