EL plaanib 43-miljardise kavaga leevendada pooljuhtide nappust

Copy
ELi siseturu volinik Thierry Breton tutvustamas ELi pooljuhtide algatust Brüsselis.
ELi siseturu volinik Thierry Breton tutvustamas ELi pooljuhtide algatust Brüsselis. Foto: Yves Herman

Ka Euroopas on puudus kiipidest, mida vajatakse uute autode, arvutite või mängukonsoolide jaoks. Nüüd tahab EL investeerida miljardeid, et suurendada nende tootmist Euroopas.

Euroopa Komisjon esitas teisipäeval ettepaneku Euroopa Liidu (EL) juhtpositsiooni tagamiseks pooljuhttehnoloogia ja -rakenduste valdkonnas; niinimetatud kiibimäärusega kaasatakse 43 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid, mis peaks tugevdama Euroopa konkurentsi- ja vastupanuvõimet ning aitama kaasa nii digi- kui ka rohepöörde elluviimisele.

Viimase aja ülemaailmne pooljuhtide nappus on sundinud sulgema tehaseid paljudes sektorites, alates autotööstusest kuni meditsiiniseadmete tootmiseni, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Näiteks autotööstuses vähenes 2021. aastal mõnes liikmesriigis tootmine kolmandiku võrra. See on toonud selgemini esile selle, kuivõrd sõltuv on pooljuhtide väärtusahel väga piiratud arvust tootjatest keerulises geopoliitilises olukorras. Samuti näitab see pooljuhtide tähtsust kogu Euroopa tööstuse ja ühiskonna jaoks.

EL-i kiibimäärus kasutab ära Euroopa tugevaid külgi, sealhulgas maailma juhtivaid teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioone ja -võrgustikke, samuti siinseid teedrajavaid seadmetootjaid, ning pakub lahendusi seni lahendamata probleemidele. Sellega luuakse pooljuhtide sektor, alates teadusuuringutest kuni tootmiseni, ning pannakse paika vastupidav tarneahel.

Toetused on mõeldud erainvestorite ligimeelitamiseks

Määrusega kaasatakse 43 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid ja kehtestatakse meetmed, mille abil olla koos liikmesriikide ja rahvusvaheliste partneritega valmis tarneahela tulevasteks häireteks, neid ennetada ja neile kiiresti reageerida. See võimaldab EL-il oma praegust turuosa kahekordistada 20 protsendini 2030. aastal.

Kiibimäärusega tagatakse EL-ile vahendid, oskused ja tehnoloogiline suutlikkus, mis on vajalikud selleks, et saada kõrgtehnoloogiliste kiipide uuringute ja tehnoloogia kõrval liidriks ka nende projekteerimise, tootmise ja pakendamise vallas ning kindlustada sellega pooljuhtide tarned ja vähendada sõltuvust.

Määruse üks komponente on Euroopa kiibialgatus, millega koondatakse liidu, liikmesriikide ja praeguste liidu programmidega ühinenud kolmandate riikide ning erasektori vahendid.

Algatusega tehakse kättesaadavaks 11 miljardit eurot, et tugevdada teadus- ja arendustegevust ning tooteuuendust, tagada kõrgtehnoloogiliste pooljuhtide tootmisseadmete ning innovatiivsete igapäevarakenduste jaoks kasutatavate seadmeprototüüpide väljatöötamiseks ja seadmete katsetamiseks vajalike katseliinide kasutuselevõtt, koolitada töötajaid ning kujundada välja põhjalik arusaam pooljuhtide ökosüsteemist ja väärtusahelast.

Teine oluline osa on uus raamistik tarnekindluse tagamiseks investeeringute ja tootmisvõimsuse suurendamise kaudu, mis on hädavajalik kõrgtehnoloogiliste sõlmede ning uuenduslike ja energiatõhusate kiipide innovatsiooniks.

Samuti luuakse kiibifond, mis lihtsustab idufirmade juurdepääsu rahastusele ja aitab neil arendada oma tehnoloogiaid ja meelitada ligi investoreid. See hõlmab ka spetsiaalset InvestEU omakapitalirahastut, et aidata kasvufirmadel ja väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel turgu laiendada.

Viimaks luuakse ka liikmesriikide ja komisjoni vaheline koordineerimismehhanism, mille abil seirata pooljuhtide tarneid, hinnata nõudlust ja ennetada nappust.

Komisjon esitab ka soovituse liikmesriikidele. See on esmane töövahend, mis võimaldab liikmesriikide ja komisjoni vahelisel koordineerimismehhanismil kohe tööle hakata ning alustada aruteludega kriisimeetmete üle.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles