T, 28.03.2023

Arhitektide liit peab Linnamäe paisu lammutamist lubamatuks

BNS
Arhitektide liit peab Linnamäe paisu lammutamist lubamatuks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
Linnamäe hüdroelektrijaam
Linnamäe hüdroelektrijaam Foto: puhkaeestis.ee

Eesti Arhitektide Liit (EAL) pöördus esmaspäeval keskkonnaameti poole, et hoida ära Linnamäe paisu lammutamine ning avaldada toetust kultuuriministeeriumile ja muinsuskaitseametile, kes mõlemad seisavad kompleksi säilitamise eest.

Arhitektide liit esitas vastuväited keskkonnaameti koostatud eelnõudele, mille kohaselt pole Natura 2000 nõuete täitmiseks võimalik Linnamäe paisu ja sealset elektritootmist säilitada. EAL on seisukohal, et Linnamäe paisu lammutamise oletatav positiivne keskkonnamõju ei kaalu üles lammutusega tekkivat laiaulatuslikku kahju. Samuti ei ole väidetav positiivne keskkonnamõju leidnud liidu arvates piisavalt tõendamist.

EAL-i sõnul avaneks kaladele Linnamäe paisu lammutamisega üksnes Jägala jõe umbes kolme kilomeetri pikkune lõik kuni Jägala joani, sealt edasi poleks kaladel võimalik pääseda juba loodusliku takistuse tõttu.

«Kui võrrelda Linnamäe paisu olukorda näiteks Sindi paisu lammutamise mõjuga, siis viimane andis kaladele ligipääsu kogu Pärnu jõe valgala jõgedele ja ojadele umbes 5000 ruutkilomeetri suurusel alal, millega võrreldes jääks Linnamäe paisu avamise kasutegur väikeseks,» nendib liit pöördumises.

Linnamäe hüdrojaam.
Linnamäe hüdrojaam. Foto: Raigo Pajula

Linnamäe hästi säilinud ansambel koos paisu, hüdroelektrijaama ja rippsillaga moodustab väärtusliku tööstusarhitektuuri ansambli, mille lammutamine või rikkumine on liidu hinnangul välistatud. Paisu lammutamisega kaasneks pöördujatele sõnul mõõtmatu kahju Eesti kultuuri- ja arhitektuuripärandile ning olemasolevale kvaliteetsele ja inimeste poolt väärtustatud elukeskkonnale. Lisaks tekitatakse paisu lammutamisega kahju taastuvenergia tootmisele ja rohepöördele.

«Miski Linnamäe paisu tänases seisukorras ei ohusta olemasolevat keskkonda. Ala looduskaitseline olukord on samaväärne kui selle kaitse alla võtmise hetkel. Väärtusliku kultuuripärandi hävitamine eesmärgiga muuta või parandada olemasolevat looduskeskkonda ei ole aga proportsionaalne ega õiguspärane,» on Eesti Arhitektide Liidu seisukoht.

Paisu lammutamine lõhuks nende hinnangul Linnamäe kompleksi ruumilise terviku, mis on niivõrd olulise arhitektuurimälestise puhul lubamatu.

«Linnamäe paisu lammutamine oleks vastuolus ka üldiste säästva arengu põhimõtetega, mille järgi kõige keskkonnasäästlikum valik on jätta alles olemasolev. Lammutamine ja hävitatud keskkonna asendamine uuega tähendab samuti keskkonnakoormust, millega kaasneb kulu riigile ja ühiskonnale,» toonitab liit pöördumises.

Muinsuskaitseameti maastikuarhitektuuri eksperdinõukogus on liidu sõnul probleemist juttu olnud ning muinsuskaitse- ja arhitektuuriringkonnad on üksmeelselt toetanud Linnamäe kui terviku säilitamist mälestise ja kultuurmaastikuna, seetõttu toetab Eesti Arhitektide Liit muinsuskaitsenõukogu ettepanekut laiendada Linnamäe paisu kaitsevööndit ka Linnamäe paisjärvele, et tagada sealse väärtusliku keskkonna säilimine rikkumatu tervikuna.

 
Märksõnad
Tagasi üles