R, 1.12.2023

Erialaliidud nõuavad tehnikateaduste suuremat rahastamist

BNS
Facebook
Comments
Võrreldes OECD keskmisega on Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringud tehnika ja tehnoloogia valdkonnas kõige madalamad. Pildil TalTechi Ehituse Mäemaja.
Võrreldes OECD keskmisega on Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringud tehnika ja tehnoloogia valdkonnas kõige madalamad. Pildil TalTechi Ehituse Mäemaja. Foto: Konstantin Sednev

Eesti erialaliidud nõuavad, et riik seaks eesmärgiks tehnikateaduste uurimistoetuste proportsionaalse jaotuse suurendamise 25 protsendini kogurahastamisest.

«Eesti erialaliitudele valmistab jätkuvalt muret tehnika valdkonna teadus- ja arendustegevuse alarahastamine Eestis,» seisab peaminister Kaja Kallasele saadetud kirjas.

«Asjaolu, et Eesti Teadusagentuuri poolt eraldatavad uurimistoetused on jätkuvalt ebaproportsionaalselt suures osas suunatud Eesti ülikoolides ja teadusasutustes teadustööks, mille seotus töötleva tööstusega ja laiemalt Eesti majanduse ning ühiskonna vajadustega on lubamatult väike, on erialaliitude jaoks arusaamatu,» jätkab kiri.

Liidu hinnangul peab teaduse rahastamine riigi poolt olema paremas kooskõlas ühiskonna vajadustega ja ka majanduse väljakutsetega. «Selline on olnud üldine riigi erinevate strateegiate eesmärk ning Eesti 2035 strateegia koostamise üks põhisoovitustest.»

«Kahjuks näitab Eesti Teadusagentuuri poolne uurimistoetuste osakaalu vähendamine tehnika valdkonnas, et ei ole mõistetud tehnika valdkonna teadus- ja arendustegevuse olulisust majanduse arengu edendamisel, eriti rohepöörde kontekstis,» leiavad liidud.

Pöördumise allkirjastanud liidud toonitavad, et tehnika valdkonna teadus- ja arendustegevuse töö toetuseks suunatud vahendid võiksid protsendina kogurahastamisest olla vähemalt sama suured, kui on olulistel konkurentidel või Euroopa Liidus keskmiselt.

«Oluline on märkida, et võrreldes OECD keskmisega on Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringud tehnika ja tehnoloogia valdkonnas jätkuvalt kõige madalamad,» seisab kirjas.

«Erialaliidud on veendunud, et riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse rahastamise tõhustamisel ja paremal seostamisel ühiskonna huvidega toob kaasa erasektori suurema panuse Eesti teadusja arendustegevusse.»

«Seetõttu toetame riigipoolset tegevust teaduse ja kõrghariduse fookusteemade seadmisel sh teaduse rahastamise valdkondlike proportsioonide korrastamist. Kõik eelnev on oluliseks eelduseks tehnikavaldkondades jätkusuutliku, kvaliteetse ja riigikeelse inseneriõppe tagamisel,» võtab kiri kokku.

Pöördumise koostas Eesti Elektritööstuse Liit ja sellega ühinesid Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Masinatööstuse Liit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti Puitmajaliit, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.

 
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles