Riigifirmad jäid Tootsi asjas Euroopast otsuse ootamises eriarvamusele

BNS
Copy
Tootsi tuulepargi alajaam Põhja-Pärnumaal.
Tootsi tuulepargi alajaam Põhja-Pärnumaal. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Kui Eesti Energia oli nõus Tootsi tuulepargi kohtuasja peatamisega ning Euroopa Kohtust eelotsuse küsimisega, siis Elering ei pea kohtuvaidluse peatamist vajalikuks; kohus kujundab saabunud vastuste põhjal oma seisukoha selle nädala jooksul.

Elering märkis seejuures oma vastuses kohtule, et juhul kui kohus siiski soovib Euroopa Kohtult juhiseid asja lahendamiseks, siis tuleks Eleringi hinnangul Euroopa Kohtule varem esitatud küsimusi täpsustada, et need kajastaksid konkreetselt Tootsi kohtuasja asjaolusid.

Esialgu pidi jaanuari keskpaigas tulema lahend Eesti Energia ja Ele­ringi vahelises kohtuvaidluses Tootsi tuulepargi taastuvenergia toetuste pärast. Halduskohus aga tühistas otsuse väljakuulutamise, sest soovib ära oodata Euroopa Kohtu otsuse analoogses vaidluses.

Seetõttu andis kohus osapooltele menetluse peatamise kohta seisukohtade avaldamiseks aega 28. jaanuarini. Vastused on kohtule laekunud ning kohtuasja peatamise ja eelotsuse küsimuse otsustab kohus.

Eesti elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering otsustas 2020. aasta 15. detsembril, et Enefit Greenile kuuluv Tootsi tuulepark ei saa valmimisel soodsama taastuvenergia skeemi järgi toetust, sest arendaja polnud võtnud endale pöördumatuid kohustusi tuulepargi rajamiseks.

Elering leidis oma hinnangus, et Tootsi tuulepargi projekt ei vasta tingimustele, mille järgi saaks 2016. aasta 31. detsembri seisuga lugeda taotlejat selles investeerimisprojektis töödega alustanuks ja mis võimaldaks taotlejal saada taastuvenergia toetust niinimetatud vana toetusskeemi alusel.

Enne 2017. aastat rajatud tuulepargid saavad 12 aasta jooksul turuhinna toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad. Aastas makstakse taastuvenergiatoetust tuuleparkidele kuni 600 gigavatt-tunni toodangu eest ehk maksimaalselt 32,2 miljonit eurot.

Kuna Eleringi otsus tähendas Eesti Energia jaoks miljoneid eurosid saamata jäänud tulu, kaebas Eesti Energia Eleringi otsuse Tallinna halduskohtusse,

Eesti Energia ostis Tootsi tuulepargi 2020. aasta veebuaris, kui energiakontsern võitis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) korraldatud Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku suulise enampakkumise 51,5 miljoni euro suuruse pakkumisega.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles