Põltsamaa algatas eriplaneeringu tuuleparkide rajamiseks

BNS
Copy
Tuulepark
Tuulepark Foto: Sander Ilvest

Põltsamaa vallavolikogu otsustas möödunud aasta lõpus algatada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ning seejärel detailse lahenduse koostamiseks.

Eriplaneering katab kogu valla territooriumit, pindalaga 889,56 ruutkilomeetrit. Koos eriplaneeringuga algatati ka planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringualal valitakse asukoha eelvaliku etapis eriplaneeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate alusuuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta ning seejärel koostatakse detailne lahendus.

Eriplaneeringu algatas küll vallavolikogu, kuid valla teatel on sellest arendajana huvitatud OÜ Irbeni, mis on OÜ Utilitas Wind sidusettevõte.

Kindlasti peab valla vaates võimaliku tuulepargi rajamisest võitma ka kohalik kogukond. Seetõttu tehakse tuulepargi arendaja ja omavalitsuse vahel kokkuleppeid, kus iga toodetud megavatt-tunni pealt saavad kohalikud kogukonnad kasu. Samuti teevad arendajad otsekokkuleppeid talumistasude osas inimestega, kes elavad tuulepargi läheduses.

Tuuleparkidest saadava tulu jagamine on kirjutatud seaduseelnõusse, mida riigikogu asub menetlema lähikuudel. Eelnõus on maismaaparkide puhul toetusena välja pakutud kuni 0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. Tasu saamise õiguse määraks kaugus lähimast tuulikust ning tasu hakatakse maksma hetkest, kui tootmisseade annab võrku elektrit.

Eriplaneeringu ning uuringute koostaja leidmiseks viib vald läbi riigihanke. Planeeringu valmimisele oodatakse ka kohalike inimeste mõtteid, soove ning ettepanekuid.

Tagasi üles