Riik tahab anda inimestele võimaluse teise sambasse rohkem maksta (3)

BNS
Copy
Rahakott.
Rahakott. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Rahandusministeerium soovib muuta kohustusliku kogumispensioni makse määra tõstmise vabatahtlikuks, et pakkuda teise sambaga liitunutele võimalust oma kogumispensioni makse määra tõsta 4 või 6 protsendini.

Kogumispensioni makse määr on teise samba loomisest arvates olnud 2 protsenti. Erandiks on vaid maksete peatamise ja hilisema kompenseerimise perioodid aastatel 2009–2017 ning 2020. aasta 1. detsember kuni 2021. aasta 31. august.

Võimaliku lahendusena on kaalutud kogumispensionide seaduse muutmist selliselt, et vaikimisi oleks kogumispensioni makse endiselt 2 protsenti, kuid teise sambaga liitunu saaks soovi korral valida makse määraks 4 või 6 protsenti.

Etteantud makse määrade eeliseks on rahandusministeerium sõnul selle lihtsus. 

«Ühelt poolt on eesmärgiks hoida valik piisavalt lihtsana ning seepärast on piirdutud kahe võimaliku uue makse määraga. Kõrgem makse määr võimaldab pensioniks rohkem raha koguda, et makse määra tõstmise puhul on aga tegemist pensionikoguja vabatahtliku otsusega, peavad makse määrad olema ka realistlikud,» seisab seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuses.

Ministeerium selgitab, et makse määr 4 protsenti on samas suurusjärgus kolmandasse sambasse vabatahtlikult tehtavate sissemaksete keskmise määraga, mis 2019. aastal oli 3,5 protsenti kogu maksustatavast tulust. Isikud, kes soovivad ja kel on võimalik panustada rohkem, saavad valida makse määra 6 protsenti.

Makse määra saaks muuta kolm korda aastas

Vaikimisi jääb kõigi teise sambaga liitunud isikute jaoks kehtima senine makse määr 2 protsenti. Selleks, et tõsta oma makse määr 4 või 6 protsendini, tuleb esitada avaldus.

Uut avaldust saab esitada nagu teisi teise samba avaldusi, kas kontohaldurile või otse pensioniregistri pidajale. Valitud makse määr jääb kehtima tähtajatult, kuni ei ole esitatud uut avaldust uue makse määraga. Uue makse määra valikul saab kaaluda lahendusi, kus makse määra saab valida kord aastas või kolm korda aastas.

Uue makse määra valik kolmel korral aastas oleks analoogne teise sambaga liitumisele ja sambast lahkumisele, mis mõlemad saavad samuti toimuda kolmel korral aastas ehk 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril.

Teise sambaga on praegu liitunud 665 000 inimest, kes ei ole veel teise samba pensionieas. Nendest 177 000 inimest on otsustanud küll teisest sambast lahkuda, kuid nad saavad kümne aasta pärast uuesti liituda.

Makse määra vabatahtlik tõstmine puudutab üksnes isiku palgalt kinnipeetavat 2-protsendist makset. Sotsiaalmaksu kogumispensioni 4-protsendist osa makse määra tõstmine ei puuduta. Seega ei mõjuta väljapakutud muudatused esimese samba eelarvet ega selles sambas teenitavaid pensioniõigusi.

Tagasi üles