K, 6.12.2023

Riigikogu võtab ette riigihangete korralduse parandamise

BNS
Copy
Kristen Michal. FOTO: Remo Tõnismäe
Kristen Michal. FOTO: Remo Tõnismäe Foto: Remo Tõnismäe

Riigikogu majanduskomisjon otsustas esimesele lugemisele saata riigihangete seaduse muudatused, mille tulemusena muutuks riigihanke menetlus sujuvamaks ja paindlikumaks.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles pressiteates, et riigihangete eesmärk on riigile võimalikult soodsate ja selgete lepingute sõlmimine, kuid praegu kehtivate normide puhul on ette tulnud puudusi, mis raskendavad seaduse eesmärkide täitmist ning suurendavad hankijate ja ettevõtjate töö- või halduskoormust.

Protsess muutub ladusamaks

Michal lisas, et suur osa eelnõuga tehtavatest muudatustest lahendab praktilisi probleeme, mis teevad hankijate ja pakkujate jaoks menetluse sujuvamaks ja paindlikumaks.

Näiteks tuleb eelnõu järgi need hankelepingu rikkumised, mis võivad tingida pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise, märkida registrisse 30 päeva jooksul pakkujale hankelepingu rikkumise eest sanktsiooni rakendamisest arvates. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb märge teha koos hankelepingu täitmise andmete esitamisega, mis võib pärssida kõrvaldamise aluse kohaldamist.

Eelnõu kohaselt saab ka kohaliku maksuvõla puudumist kontrollida ja maksuvõlaga pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada, kui hankija on selle ette näinud. Kehtiva seaduse järgi tuleb kohaliku maksuvõla puudumist alati kontrollida, mis ei pruugi kõikides riigihangetes olla asjakohane.

Kaovad ebamõistlikud tähtajad

Majanduskomisjoni aseesimehe Sven Sesteri sõnul viiakse muudatustega riigihangete direktiividega kooskõlla need sätted, millele on tähelepanu juhtinud Euroopa Komisjon ja mille puudulikkust on erinevad riigihangete osapooled seaduse rakendamisel märganud.

«Muudatuste tulemusena suureneb ühelt poolt paindlikkus ja teiselt poolt õiguskindlus. Lisaks välistavad muudatused ebamõistlike tähtaegade kehtestamise ja see annab pakkujatele võimaluse kvaliteetse pakkumuse koostamiseks,» selgitas Sester.

Näiteks pikendatakse lihthankemenetluses asjade ja teenuste hankelepingute puhul kohustuslikku minimaalset pakkumuste esitamise tähtaega viielt tööpäevalt kümnele päevale. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses kehtestatakse kehtivas seaduses puudu olev minimaalne pakkumuste esitamise tähtaeg, mis oleks 15 päeva.

Istungil osales riigihalduse minister Jaak Aab. Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu esimesele lugemisele 19. jaanuaril.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles