K, 29.03.2023

Tähelepanu – nüüd hakkavad kehtima uued tööseadused

Liina Laks
, majandusajakirjanik
Tähelepanu – nüüd hakkavad kehtima uued tööseadused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Paide pood.
Paide pood. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Eelmise aasta lõpus ja tänavu aasta alguses jõustus terve rida seadusi, mis töötajate elu muudavad. Tööandjate Keskliit toob välja neist mõned olulisemad.

1. Tõuseb alampalk ja kõik sellega seotud palgad ja teenuste hinnad.

2022. aastal on miinimumpalgaks 654 eurot kuus, mis teeb miinimumtunnitasuks 3,86 eurot bruto. Maksuvaba tulu suurust valitsus muuta ei soovinud, seetõttu on see jätkuvalt 500 eurot kuus.

2. Uus aasta toob häid uudiseid lapsevanematele. Aprillis jõustuv jupp perehüvitise seadusest tähendab, et lapsevanemad saavad vanemahüvitist võtta välja päevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning vanemad võivad koos kaks kuud vanemapuhkusel olla. Tööandjale peab sealjuures teatama 30 päeva ette, kas on plaan vanemapuhkusele jääda. Samuti tuleb selle katkestamisest 30 päeva ette teatada.

3. Lapsepuhkust saavad alates aprillist mõlemad vanemad kumbki nüüd 10 tööpäeva iga lapse eest kuni lapse 14-aastakseks saamiseni. Üksikvanema jaoks on oluline, et surnud vanema või rahvastikuregistrisse kandmata isa eest saab vanem kasutada ka tollele mõeldud lapsepuhkust. Samas on paljulapselistele peredele pandud ka piirang: maksimalselt võib mitme lapse eest lapsepuhkust välja võtta kuni 30 päeva aastas.

4. Uue aasta septembris kaotatakse seadusega 13–14aastaste lastega töölepingu sõlmimisel 10päevane ooteaeg alaealise töötamise registrist. See kohustus jääb kehtima 7–12aastaste töölevõtmisel.

5. Aprillis jõustub seadus, millega saavad hoolduskohustusega töötajad õiguse küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi. Töötajal on õigus taotleda tööandjalt töö- ja pereelu ühitamise võimalusi, sealhulgas paindlikke töötingimusi, millele tööandja peab mõistliku aja jooksul reageerima. Samas ei pane seadus tööandjale kohustust, küsitud tingimusi võimaldama – aga keeldumine tuleb põhjendada.

6. Töölepingu seadusesse tuli juba detsembri keskpaigas muutuvtunni kokkulepete projekt. Praegu kasutatakse seda ainult jaekaubanduses, aga kaalumisel on see säte kõikidele töötajatele laiendada.

Lühidalt öeldes tähendab muutuvtunnikokkulepe, et tööandja saab sõlmida kirjalikult muutuvtunni kokkuleppe töötajaga, kes töötab osalise tööajaga 7päevase ajavahemiku jooksul kas 12 tundi või rohkem ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2 korda alampalgast suurem. Muutuvtunni kokkuleppe järgi võib töötaja lisaks kokkulepitud tööajale teha kuni kaheksa tundi tööd seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (muutuvtunnid). Kokkulepitud tööaeg ja muutuvtunnid kokku ei tohi ületada täistööaega. Tööandja peab lepingusoovist teatama vähemalt 24 tundi ette. Sealjuures on töötajal õigus muutuvtunnilepingust keelduda.

7. Ebaõiglane lepingu ülesütlemine toob aastapalga

Uuel aastal muudetakse töölepingu seadust, millega suurendatakse töösuhte ülesütlemise tühisuse korral makstavat hüvitist olukorras, kus töösuhe on ilma seadusest tuleneva aluseta üles öeldud raseda, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega või töötajate esindajast töötajaga.

Kui seni on hüvitise suurus olnud kuue kuu keskmine töötasu, siis muudatuse järgi maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja 12 kuu keskmise töötasu ulatuses.

Märksõnad
Tagasi üles