Rahva toetus Rail Baltica ehitusele on rekordiliselt kõrge (2)

PM Majandus
Copy
Rail Baltica Tallinna-Tartu maanteele kavandatav viadukt.
Rail Baltica Tallinna-Tartu maanteele kavandatav viadukt. Foto: Rail Baltica

Rail Baltica projekti toetab 65 protsenti Eesti elanikkonnast, vastu on 23 protsenti vastanutest, selgub novembris Turu-uuringute AS poolt läbi viidud arvamusuuringu tulemustest.

Mitte ühelgi varasemal kalendriaastal pole Rail Baltica projekt omanud Eesti elanikkonna seas nii stabiilselt kõrget toetust püsides nii aprillis kui novembris läbi viidud uuringu kohaselt 65 protsendi juures, teatas Rail Baltic Estonia OÜ kommunikatsioonijuht Priit Pruul.

Rail Balticat ei toeta viimase uuringu andmetel 23% uuringus osalenutest.

Ühtlasi peab Eesti elanikest 68% Rail Baltica mõju üldiselt Eestile positiivseks ning sealhulgas 18% väga positiivseks. Uue arendatava rahvusvahelise raudtee peamise kasuna nähakse inimelude säästmist (81%), kiiremat ja turvalisemat kaubavedu (80%) ning inimeste häid liikumisvõimalusi Euroopasse (78%).

«Rail Baltica arendamine muutub nüüd iga aastaga järjest nähtavamaks. Oleme alustanud mitme erineva raudteeristumise ehitamisega ning ehitusobjekte lisandub 2022. aastal rohkelt juurde. Seejuures on julgustav, et elanikkonna toetus Rail Balticale on püsinud kõrge ning raudtee mõju nähakse positiivsena. Eriti teeb headmeelt noorema põlvkonna kõrge toetus, sest just nemad saavad olema tulevikus Rail Baltica peamised kasutajad,» lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Eriti teeb headmeelt noorema põlvkonna kõrge toetus, sest just nemad saavad olema tulevikus Rail Baltica peamised kasutajad.

OÜ Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Uuringus küsiti vastajate käest ka nende seisukohta Rail Baltical toimuma hakkava regionaalse rongiliikluse osas. Küsitletutest 81 protsenti on seisukohal, et kohalik rongiliiklus tõstab Rail Baltica piirkondlikku väärtust ning 59 protsenti oleksid ka ise tulevikus kiire regionaalrongi kasutajad.

Värskeim arvamusuuring kinnistas ka, et Eesti elanikkonna teadlikkust raudteetranspordist kui keskkonnasõbralikust ja turvalisest transpordiviisist. 81 protsenti vastanutest leiab, et rongi kasutamine liikumiseks säästab inimelusid rohkem kui maanteetransport. Ühtlasi peab 81% vastanutest raudteetransporti keskkonnasäästlikumaks kui maanteetransporti.

Elanike meelestatust ja teadlikkust Rail Baltica projektiga seoses on sarnasele metoodikale tuginedes uuritud alates 2016. aasta sügisest. Sel aastal on uuringuid läbi viinud Turu-uuringute AS. Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15-74a. Kokku vastas küsitlusele 1003 inimest. Küsitlus viidi läbi 9.-15. novemberini.

Kommentaarid (2)
Copy
Tagasi üles