E, 28.11.2022
Börsi ja krüptoturu hinnad toob sinuni

Euroopa Parlament nõuab liikmesriikidelt soolise palgalõhe kaotamist

Euroopa Parlament nõuab liikmesriikidelt soolise palgalõhe kaotamist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Naistööline. Pilt on illustratiivne.
Naistööline. Pilt on illustratiivne. Foto: Laura Oks
  • ELi keskmine sooline palgalõhe on 14,1%
  • Praeguse tempoga kulub soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks 60 aastat
  • Vaja on õigusakte, mis kaitseksid soolise vägivalla ohvreid

Euroopa Parlament võttis sel nädalal vastu raporti, milles nõutakse, et EL ja liikmesriigid astuksid konkreetseid samme naiste õiguste kaitsmiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks.

Raportis, mille poolt hääletas 500 saadikut, vastu oli 105 ja erapooletuid 87, rõhutab parlament, et võrdne palk ja võrdne kohtlemine on naiste õiguste, majandusliku sõltumatuse ja ametialase eneseteostuse eeltingimus, teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

ELi sooline palgalõhe on 14,1 protsenti, see omakorda toob kaasa 29,5-protsendilise pensionilõhe, mis seab naised vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Seepärast nõuab parlament, et liikmesriigid astuksid praktilisi samme, mis tagaksid naistele võrdse juurdepääsu tööturule ja tööhõivele ning samaväärse palga ja samasugused tööõigused nagu meestel. Selleks tuleks kehtestada karistused ettevõtjatele, kes ei järgi soolise kallutatuse vastast tööõigust. Parlament toetab Euroopa Komisjoni tasustamise läbipaistvuse ettepanekut, kuid rõhutab, et palkade läbipaistvus üksi ei aita kaotada sügavalt juurdunud ebavõrdsust.

Töö- ja eraelu tasakaal

Et kõigil, sõltumata soost, oleks õigus töötada ning võimalus töö- ja eraelu tasakaalus hoida, tuleb tugevdada emaduse ja isadusega seotud õigusi, sealhulgas täielikult tasustatud puhkuse võimaldamist. See eeldab paindlikku töökorraldust pärast rasedus- ja sünnituspuhkust, isapuhkust ja vanemapuhkust ning suuremaid investeeringuid kvaliteetsetesse ja kaasaegsetesse lastehoiuteenustesse.

Naistevastane vägivald

Pandeemia ja sellest tulenevad liikumispiirangud on suurendanud naistevastast vägivalda. Liikmesriikide ülesanne on tagada, et politsei tegeleks tõsiselt väärkohtlemise juhtumitega, samuti tuleb tagada koduvägivalla ohvrite kaitse ning vajaliku ravi ja peavarju kättesaadavus.

Raport rõhutab, et soolise vägivalla tõkestamiseks peavad Bulgaaria, Leedu, Läti, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari ratifitseerima Istanbuli konventsiooni, lisaks on vaja terviklikku ELi seadust, mis hõlmaks soolise vägivalla kõiki vorme.

Juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele

Parlament rõhutab, et juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivterviseteenustele on põhiõigus, mida ei tohi piirata. Nende õiguste rikkumine, sealhulgas ohutu ja seadusliku abordi keelamine, on naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla vorm. Parlament kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles kindlalt toetama inimõiguste kaitsjaid ning seksuaal- ja reproduktiivtervist edendavaid tervishoiuteenuste osutajaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

Märksõnad
Tagasi üles