Lugeja küsib: kellega võib sõlmida muutuvtunni kokkulepet?

PM Majandus
Copy
Kaubandus.
Kaubandus. Foto: Dmitri Kotjuh

Kolmapäevast hakkab kehtima seadus, mis võimaldab töölepingusse lisada muutuvtundide kokkulepet, mis loob võimaluse sõlmida näiteks jaekaubanduses paindlikumaid töölepinguid.

«Meie poes on juba ammu inimesed tööl n-ö «libiseva graafikuga» ehk tööajakava koostatakse selliselt, nagu töötajatele sel kuul kõige paremini sobib,» kirjutab lugeja ja lisab selgituseks, et neil on palju osalise tööajaga töötajaid, sh üliõpilasi, pensionäre.

«Kuna meie ettevõttes algas summeerimisperiood 1. oktoobrist, siis kas muutuvtunnikokkuleppeid saab sõlmida ka tagasiulatuvalt,» tunneb lugeja huvi.

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu:

Töölepingu seaduse muudatused, mis võimaldavad muutuvtunni kokkulepet, jõustuvad sel kolmapäeval ehk 15. detsembril. Seadus ei võimalda sõlmida muutuvtunni kokkuleppeid varasema tähtajaga ehk n-ö tagasiulatuvalt.

Muutuvtunni kokkulepet saab sõlmida üksnes juhul, kui korraga on täidetud viis eeltingimust:

1) kokkuleppe soovib sõlmida töötaja, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam;

2) kokkuleppe koostamise algatab töötaja kirjalikus vormis ja kokkulepe vastab töölepingu seaduse nõuetele;

3) tööandja peab töötaja muutuvtundide üle eraldi arvestust;

4) kokkulepe ei ole sõlmitud rohkem kui 17,5 protsendiga tööandja töötajatest;

5) töötaja tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne valitsuse poolt kehtestatud tunnitasu alammäär.

Kui muudes olukordades on töötaja töö- ja puhkeaja korraldamine tööandja õigus ja kohustus, siis muutuvtunni kokkuleppe sõlmimine peab algama töötaja kirjalikult väljendatud soovist (mida ta kinnitab allkirjaga), mitte tööandja initsiatiivil.

Tasub ka meeles pidada, et töötajal on õigus muutuvtundide tegemisest keelduda. Muutuvtundidega nõustumist kinnitab töötaja iga kord kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirjaga).

Küsimuses kirjeldatud olukorras saab tööandja anda töötajatele teada, et nad saavad rääkida läbi ja sõlmida muutuvtunni kokkuleppe, kui nad oma soovist kindlaks kuupäevaks teada annavad. Kui siis töötajad on soovi avaldanud, pooled on pidanud läbirääkimisi ja sõlminud vastastikku allkirjastatud töölepingu lisa, hakkab kokkulepe juba uues summeerimisperioodis kehtima. Siis on ka muutuvtundide üle arvestuse pidamine lihtsam.

Tagasi üles