Europarlament: ELi maksuparadiiside must nimekiri ei toimi

BNS
Copy
Maksuparadiis.
Maksuparadiis. Foto: Jon Tyson / Unsplash

Euroopa Parlamendi hinnangul ei täida Euroopa Liidu (EL) maksuparadiiside must nimekiri oma ülesannet ning parlament nõuab niinimetatud Pandora paberitega seotud uurimisi, piiranguid ja seadusemuudatusi.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis esitas parlament ettepanekud selle kohta, kuidas täita võimalikult kiiresti seaduselüngad, mis võimaldavad suuremahulist maksudest kõrvalehoidmist ja rahapesu. Poolt hääletas 578, vastu 28 ja erapooletuks jäi 79 parlamendiliiget, teatas parlament.

Parlament rõhutab, et Euroopa Komisjon peaks võtma meetmed nende liikmesriikide vastu, kes ei järgi kehtivaid õigusnorme, lisaks kritiseerib resolutsioon teravalt liikmesriikide praegusi ja endisi valitsusjuhte ja ministreid, kelle tegevuse Pandora paberid paljastasid.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõutakse liikmesriikidelt nende kohtualluvuses toimunud ja Pandora paberites mainitud rikkumiste põhjalikku uurimist, sealhulgas kõigi dokumentides mainitud isikute auditeerimist.

Euroopa Komisjon omakorda peaks avalikuks tulnud teavet analüüsima ja hindama, kas oleks vaja võtta vastu uusi õigusakte või alustada mõne liikmesriigi vastu rikkumismenetlust. Lisaks soovib parlament, et Euroopa Prokuratuur otsustaks, kas Pandora paberites avalikuks tulnud juhtumid nõuavad eraldi uurimist.

Resolutsioonis mõistetakse nimeliselt hukka Pandora paberites mainitud endised ja praegused ELi poliitikud – Tšehhi peaminister Andrej Babiš, Küprose president Nicos Anastasiades, Hollandi rahandusminister Wopke Hoekstra, endine Briti peaminister Tony Blair ning endine Malta minister ja Euroopa Komisjoni volinik John Dalli. Resolutsioon kritiseerib ka Aserbaidžaani presidenti Ilham Aliyevit ja Montenegro presidenti Milo Đukanovići.

Parlament nõuab, et liikmesriigid ja Euroopa Komisjon teeksid suuremaid jõupingutusi, et välja selgitada need isikud, kes varifirmadest tegelikult kasu saavad. Samuti juhib resolutsioon tähelepanu sellele, et mitmed liikmesriigid viivitavad kehtivate rahapesu tõkestamist ja maksudest kõrvalehoidmist puudutavate õigusnormide rakendamisega.

Euroopa Komisjon peaks nende liikmesriikidega põhjalikumalt tegelema, samuti ootab parlament komisjonilt jõulisemat tegutsemist niinimetatud kuldsete passide ja elamislubadega seotud küsimustes. Samuti tuleks hinnata riikliku taustaga isikute ja tugevdatud taustakontrolli kohaldamise tõhusust.

Resolutsioon märgib, et uued ja karmimad õigusnormid on mõttetud, kui kehtivat õigust ei kohaldata ja riiklike ametiasutuste koostöö on ebapiisav. Selleks on vaja nii raha kui head tahet ning Euroopa Komisjon peaks hindama, kas riiklikud rahapesu andmebürood on piisavalt rahastatud.

Resolutsioon leiab, et ELi maksuparadiiside must nimekiri ei toimi ega mõju ka kõige suurematele rikkujatele. Heaks näiteks on Briti Neitsisaared, kuhu on registreeritud kaks kolmandikku Pandora paberites nimetatud varifirmadest, kuid mis ei kuulu ELi musta nimekirja.

Seetõttu leiab parlament, et musta nimekirja koostamine vajab reformi, mis laiendaks tüüpiliste maksuparadiiside tunnuste loetelu ja muudaks maksuparadiisiks nimetamise protsessi. Selles küsimuses võeti 2021. aasta oktoobris vastu ka üksikasjalikum resolutsioon.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles