K, 29.03.2023

Konkurentsiamet: Elektrilevi rikkus võrguteenuse kvaliteedinõudeid

PM Majandus
Konkurentsiamet: Elektrilevi rikkus võrguteenuse kvaliteedinõudeid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Elektrilevi.
Elektrilevi. Foto: Liis Treimann

Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusel järeldusele, et Elektrilevi rikkus tänavu 27. aprillil Jõgeva piirkonnaalajaamas põlengu tõttu toimunud suuremahulise elektrikatkestusega võrguteenuste kvaliteedinõudeid võrguühenduse katkestuse kestuse osas.

Elektrilevi AS tunnistas, et Jõgeval aset leidnud katkestuse puhul ületati kehtestatud nõudeid 3119 tarbija suhtes ning tarbijate võrgutasusid vähendati seetõttu 24 920,81 euro ulatuses, mis on keskmiselt 8 eurot tarbija kohta.

Amet soovitab Elektrilevil üle vaadata elektrikatkestuste korral loodava ja kriisijuhtimisega tegeleva teabekeskuse töö ja koosseis, et avalikkuse teavitamine elektrikatkestustest ja nende mõjudest järgiks võrdse kohtlemise printsiipi ja oleks elektrimüügiga tegelevate ettevõtjate osas ühtne.

Elektrikatkestuse likvideerimisel esines probleeme ka suhtluses kohaliku omavalitsusega. Menetluses selgus, et kommunikatsioonipõhimõtted Elektrilevi ja kohalike omavalitsuste vahel on puudulikud või puuduvad üldse. Seetõttu soovitab amet Elektrilevil koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, päästeameti, kohalike omavalitsuste ja elutähtsa teenuse osutajatega välja töötada konkreetsed põhimõtted, mille alusel toimub kommunikatsioon suuremate elektrikatkestuste puhul.

Konkurentsiamet teeb järelevalvet võrguühenduste kvaliteedinõuete täitmise üle vastavalt elektrituruseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusele nr 42 «Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral».

Märksõnad
Tagasi üles